Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

#Santjust, hem de continuar quedant-nos a casa i evitar contagis

Nota informativa Núm. 36 relacionada amb el coronavirus – 13/04/20 21 h

El Comitè d’Emergències de l’Ajuntament de Sant Just farà seguiment aquesta setmana de la recuperació de l’activitat a les empreses industrials i de la construcció, ja que han de tenir mesures especials de protecció per evitar contagis en els centres de treball. És molt important respectar la separació d’un metre i mig de distància entre les persones treballadores i amb les persones usuàries. Disposar del equips de protecció individuals (EPIS) és clau per treballar amb garanties, i davant de qualsevol símptoma anòmal, la persona treballadora ha de quedar-se a casa.

L’Ajuntament vol manifestar la seva preocupació pels criteris de distribució de les mascaretes que han acordat les administracions supramunicipals. Es prioritzen les estacions de metro, de rodalies, d’autobusos o ferrocarrils ubicades a poblacions de més de 30.000 habitants, fet que deixa sense cobrir zones territorials amb menor població com Sant Just i altres poblacions del Baix Llobregat. Des del comitè d’emergències, es confia que es redefineixin els criteris de distribució i aviat arribin a la població les mascaretes necessàries per a tota la població. Tot i que l’Ajuntament ha fet distribució d’EPIS a les residències, punts de venda d’alimentació i serveis essencials, les remeses disponibles no poden cobrir la totalitat de la població local.

Segons Protecció Civil de la Generalitat, el dimarts 14 i el dimecres 15 d’abril està previst facilitar mascaretes als principals nodes de transport públic per a les persones que es desplacin per motiu de la seva activitat laboral i ho necessitin. És imprescindible evitar acudir massivament a recollir mascaretes a qualsevol d’aquests punts de distribució. A partir del dia 20 d’abril, segons la Generalitat, està previst facilitar-les a través de les farmàcies amb la targeta sanitària.

Activitat comercial i empresarial

Cal tenir present que demà continua vigent l’estat d’alarma i, per tant, la restricció de la mobilitat a l’exterior, que està limitada a activitats molt concretes. Per tant, continuen sense estar permesos els desplaçaments d’oci i similars i l’obertura general al públic de comerços i locals. Per contra, ha acabat la limitació de l’activitat laboral als serveis essencials, atès que ja ha finalitzat el període de permís retribuït recuperable que afectava totes les persones treballadores excepte els serveis essencials. Es mantenen les recomanacions, a empreses i treballadors, de teletreball i de mesures de conciliació i reorganització per reduir la mobilitat per motius d’activitat laboral.

Els serveis essencials que continuen oberts són: seguretat i emergències, salut, serveis penitenciaris, serveis socials i residencials, serveis funeraris, serveis judicials, notaries per a tràmits urgents amb cita prèvia, electricitat, aigua potable, aigües residuals, serveis de depuració d’aigües, combustibles, gas, telecomunicacions, residus urbans i industrials, bancs i finances, residus sanitaris, subministraments sanitaris i de farmàcia, distribució alimentària humana i per a granges i centres d’animals, animals vius (transport i veterinaris), escorxadors i els allotjaments turístics que s’hagin definit com a tals.

A nivell comercial, continuen només obertes les d’alimentació, begudes, farmàcies, metges, òptiques i productes ortopèdics, productes higiènics, premsa i papereria, benzineres, tabacs, equips tecnològics i de telecomunicacions, aliments d’animals de companyia, comerç per internet, telefònic o correspondència, tintoreries i bugaderies.

Amb caràcter general, es poden reprendre les obres de construcció, atès que no es tracta d’activitats suspeses pel Reial Decret 463/2020 que va declarar l’estat d’alarma. No obstant, el Ministeri de Sanitat ha publicat l’Ordre SDN/340/2020, de 12 d’abril, per la qual se suspèn tota classe d’obres en edificis existents quan, en l’edifici en què s’hagin d’executar, hi hagin persones no relacionades amb l’obra, tant si habiten o ocupen l’edifici de forma permanent o temporal, o hi hagin de circular, per motius de residència, treball o altres. Amb aquesta disposició es pretén que no hi pugui haver cap interferència o contacte entre els treballadors/es i terceres persones alienes a l’obra, per evitar el risc de contagi per la COVID-19.

Les úniques excepcions a la prohibició de realitzar obres en edificis ocupats són:

· Quan es pugui sectoritzar totalment la part habitada o ocupada de l’edifici amb la part en què s’executin les obres, sense que es produeixi cap interferència entre les persones que treballen i les persones no relacionades amb l’obra. Així, no es podran executar les obres quan els treballadors/es hagin d’accedir a l’habitatge, local o espai on es desenvolupin els treballs a través dels espais comuns de l’edifici, o utilitzar de qualsevol manera aquests espais comuns per realitzar l’obra o per traslladar-hi o dipositar-hi materials.

· En el cas que s’hagin de realitzar en els edificis ocupats treballs i obres puntuals de reparacions urgents d’instal·lacions i averies, així com les tasques de vigilància.

Si es vol ampliar la informació es pot consultar el qüestionari de recomanacions que publica Protecció Civil a través del seu perfil de Twitter @emergenciescat

Ocupació 

Des del servei d’ocupació, es continua fent una crida a tota aquella persona que estigui interessada en poder treballar a Sant Just Desvern en les vacants que es puguin produir en qualsevol activitat, i molt especialment en:

- Personal de geriatria

- Personal d'infermeria

- Personal de neteja

-Personal per a establiments d'alimentació

- Personal de transport de mercaderies

Les persones interessades s’han de posar en contacte amb el Servei d’Ocupació a través del telèfon 93 480 48 00 ( #2040 / #2051 o bé ofertesfeina@santjust.cat. Fins al moment, una quinzena de persones han respost a aquesta crida laboral.

Atenció sanitària

Pel que fa a la incidència del coronavirus a nivell sanitari, es continuen registrant altes hospitalàries i ha baixat en nivell de saturació de les UCIS a la nostra zona. El CAP de Sant Just torna demà a la plena activitat, dins del marc de la COVID-19, i ha baixat el nombre de domicilis en seguiment. El nombre de defuncions al conjunt del municipi és de 33 persones.