Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

Dijous se celebra el Ple del mes d'abril per videoconferència com a mesura de prevenció per la COVID-19

Nota informativa Núm. 51 relacionada amb el coronavirus – 28/04/20 17 h

Amb motiu de la crisi sanitària provocada per la COVID-19, i davant les recomanacions de les Administracions estatal i autonòmica, des de l’Ajuntament de Sant Just Desvern es considera oportú adoptar les mesures necessàries per a la protecció de la salut i seguretat de la ciutadania per contenir la progressió de la malaltia. Davant d'això, l'Ajuntament està utilitzant el servei de videoconferència LOCALRETMEET, que el Consorci Localret ha posat en funcionament per celebrar les sessions dels òrgans col·legiats dels ens locals a distància. 

Així, la sessió extraordinària del Ple de l'Ajuntament d'aquest dijous 30 d'abril de 2020 es farà, a partir de les 19 h, de forma telemàtica i es podrà seguir per streaming al canal de youtube de l'Ajuntament. És un ple extraordinari per criteris jurídics dins l'Estat d'Alarma, i és per aquest motiu que no hi ha intervenció del públic. 

Un dels punts destacats de l'ordre del dia és la modificació de l'Ordenança Fiscal reguladora del preu públic per a la prestació dels serveis de l’Escola Bressol Municipal. Aquesta modificació suposa un canvi del sistema de preu per afavorir les famílies ja que el preu que pagaran es basarà en els ingressos de la unitat familiar i en el nombre de persones que la integren, la qual cosa vol contribuir a reduir les desigualtats.

Un altre punt previst és la modificació extraordinària de crèdits del Pressupost Municipal 2020 per fer front a despeses vinculades a la COVID-19. Això permetrà destinar 165.000 euros a la compra de material de protecció, adequació de l'espai públic i espais comuns, i desinfeccions.

Pel que fa a l'Àrea de Planificació Territorial, Habitatge i Medi Ambient, es porta a ple l'aprovació provisional del Pla Especial dels entorns de Can Fatjó. El pla concreta els usos de la masia catalogada, situada a la vall, com a habitatge i per a la guarda de cavalls. També s'inclou un punt referent a la correcció d'una errada material del reglament d'estacionament de la zona blava.

En l'àmbit de Serveis Socials, es presenta l'aprovació del disseny d’un Programa de Salut Mental. Es tracta d'un Pla adaptat a les necessitats municipals de Sant Just Desvern i la constitució de la taula de salut mental per desenvolupar el programa d'atenció a les persones i famílies que pateixen aquesta situació. Estarà formada per agents i entitats locals i supramunicipals. I un altre punt important és l'aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança Municipal reguladora de les prestacions econòmiques atorgades per l’ajuntament de Sant Just Desvern, amb la qual es vol assolir la universalització dels serveis socials municipals i redefinir el concepte d'unitat familiar, per tal d'arribar a més persones i ampliar els ajuts.

En aquest ple es debatran dues mocions, una presentada pel grup municipal CUP-AMUNT per la derogació de l'article 135 de la constitució, la LRSAL i la Llei d'Estabilitat Pressupostària com a mesura necessària per afrontar la nova crisi social i econòmica; i una altra presentada pel grup municipal d'ERC per demanar la flexibilització de les regles fiscals amb la finalitat d’augmentar la capacitat pressupostària del món local.

L'odre del dia també donarà compte de diferents decrets i decisions que s'han pres per fer front a la situació d'alarma derivada de la crisi sanitària.

El Ple extraordinari de dijous finalitzarà amb la declaracio institucional de l’Ajuntament de Sant Just Desvern davant la crisi de la COVID-19