Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

El ple de #SantJust aprova l’aplicació de la tarifació social als serveis de l’Escola Bressol Marrecs, en una sessió celebrada per videoconferència

L’Ajuntament de Sant Just va celebrar ahir al vespre un ple municipal extraordinari; una sessió que va tenir lloc a través de videoconferència, per primera vegada en la història de l’Ajuntament, davant les recomanacions de les autoritats sanitàries. Seguint criteris jurídics dins de l’estat d’alarma, el ple va tenir la consideració d’extraordinari i, per aquest motiu, no hi va haver torn de precs i preguntes.

Un dels punts més destacats del ple va ser l’aprovació per unanimitat de la modificació de l’Ordenança Fiscal reguladora del preu públic dels serveis de l’Escola Bressol Municipal Marrecs. La modificació d’aquesta ordenança suposa l’aplicació d’un sistema de tarifació social, un sistema de preus progressius que permet individualitzar el preu públic del servei en funció de la renda familiar. Les quotes amb tarifació social s’aplicaran als següents serveis de l’Escola Bressol: escolarització, menjador complert i berenar.

Un altre punt destacat del ple va ser l'aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança Municipal reguladora de les prestacions econòmiques atorgades per l’Ajuntament de Sant Just Desvern, que va comptar amb el suport de tots els grups municipals, llevat de la CUP, que s’hi va abstenir. La modificació d’aquesta ordenança té com a objectiu assolir la universalització dels serveis socials municipals i redefinir el concepte d’unitat familiar per tal d’arribar a més persones i ampliar els ajuts.

També en l’àmbit dels serveis socials, el ple va aprovar el disseny d’un Programa de Salut Mental amb el suport de tots els grups, excepte la CUP, que s’hi va abstenir. Es tracta d'un pla adaptat a les necessitats municipals de Sant Just Desvern i de la constitució de la Taula de Salut Mental per desenvolupar el programa d'atenció a les persones i famílies que pateixen aquesta situació. La taula estarà formada per agents i entitats locals i supramunicipals.

Pel que fa a l'Àrea de Planificació Territorial, Habitatge i Medi Ambient, el ple va aprovar provisionalment el Pla Especial dels entorns de Can Fatjó. El pla concreta els usos de la masia catalogada, situada a la vall, com a habitatge i per a la guarda de cavalls. Aquest punt va comptar amb els suports de PSC, ERC i Movem, l’abstenció de JuntsxCAT-PAR i la CUP i el vot contrari del regidor no adscrit.

En el marc de la crisi sanitària, el plenari va donar llum verda per unanimitat una modificació extraordinària de crèdits del Pressupost Municipal 2020 per fer front a despeses vinculades a la Covid-19. Això permetrà destinar 165.000 euros a la compra de material de protecció, adequació de l'espai públic i espais comuns i desinfeccions.

En el ple d’ahir també es van debatre i aprovar dues mocions:

  • Moció del grup municipal CUP-AMUNT per la derogació de l'article 135 de la constitució, la LRSAL i la Llei d'Estabilitat Pressupostària com a mesura necessària per afrontar la nova crisi social i econòmica. Es va aprovar amb els vots a favor de tots els grups municipals, llevat del PSC, que va votar-hi en contra.
  • Moció del grup municipal d'ERC per demanar la flexibilització de les regles fiscals amb la finalitat d’augmentar la capacitat pressupostària del món local. Es va aprovar amb els vots a favor de tots els grups, excepte la CUP, que hi va votar en contra.

El ple extraordinari va començar va començar amb un missatge de condol de l’alcalde en nom de tot el consistori i un minut de silenci, i va finalitzar amb la lectura d’una declaració institucional de l’Ajuntament de Sant Just Desvern davant la crisi de la Covid-19.

La sessió plenària es pot consultar íntegrament a través del canal de YouTube de l’Ajuntament.