Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

Els grups municipals acorden accions per fer front a l’impacte de la COVID-19 a Sant Just

Nota informativa Núm. 63 relacionada amb el coronavirus – 9/05/20 21 h

L'alcalde, Josep Perpinyà, i les persones portaveus dels grups municipals es van reunir ahir per videoconferència en una sessió monogràfica sobre la COVID-19. A la trobada, van participar Kiko Ferrer com a regidor no adscrit; Carles Garcia, portaveu de la CUP; Just Fosalva, portaveu de Movem Sant Just; Sergi Seguí, portaveu d'ERC; Laia Flotats, portaveu de Junts per Catalunya-Alcaldia Republicana, i Gina Pol, portaveu del PSC. Les reunions de portaveus s'estan fent de forma periòdica i aquesta és la quarta trobada dins de l'Estat d'Alarma.

Durant la reunió de treball, l'alcalde va informar els grups municipals de l'impacte de la COVID-19 en el capítol d'ingressos de l'Ajuntament, segons les previsions del departament econòmic. La caiguda prevista de determinats ingressos com la plusvàlua, l'ICIO i les llicències d'obres, juntament amb les despeses d'indemnitzacions previstes per la inactivitat de determinades empreses proveïdores de l'Ajuntament pot implicar una reducció dels ingressos previstos per l'any 2020 d'uns 3 milions d'euros. Amb aquesta estimació inicial, ara caldrà analitzar quina afectació té aquesta reducció d'ingressos en els serveis públics. Tots els grups municipals, però, van estar d'acord en el fet que les partides a potenciar han de ser serveis socials, ocupació, promoció econòmica i educació. La voluntat conjunta és ajudar al màxim els col·lectius més vulnerables i més afectats per la crisi del coronavirus.

En clau d'ocupació, també es va coincidir en prioritzar al màxim el manteniment dels llocs de treball directes i de les empreses que presten serveis per l'Ajuntament. Les darreres dades de l'atur i l'evolució dels ERTOS en l'àmbit local i comarcal també van ser motiu de reflexió.

Un altre tema que es va abordar a la reunió va ser el paquet de mesures acordat amb el sector comercial i industrial. Els grups van valorar positivament les accions de suport que reclamen empreses del sector del comerç al detall, restauració, hostaleria i empreses del polígon per superar l'impacte del confinament en els seus comptes de resultats. La posada en marxa de la zona blava va ser motiu de debat a la reunió, ja que cal seguir insistint en la compra a peu o amb altres sistemes de transport. Si es redueix l'ús del vehicle privat, es promou una mobilitat sostenible i es fomenta una compra de proximitat. També es va debatre sobre l'ordenança de terrasses de bars i restaurants, i els grups van defensar que cal donar suport a aquest tipus de negocis que veuen reduït el seu aforament i serveis per garantir les màximes garanties sanitàries. Des de l'oposició, es van fer noves propostes de suport al sector comercial que el govern municipal analitzarà.

La reunió de portaveus, on hi ha els representants de l'oposició i de govern, també va abordar la posada en marxa d'un grup impulsor que avaluarà, proposarà i decidirà sobre la situació de crisis generada pel coronavirus. En aquesta situació es fa necessari un acord social i polític ampli que permeti una sortida col·lectiva. Per aquest motiu, es va debatre un document de treball sobre la creació d'un Consell de Ciutat amb la presència dels grups municipals (oposició i govern), professionals i col·lectius locals, un ens que pugui consensuar les estratègies locals a mitjà i llarg termini. La posada en marxa del Consell es faria per fases; la primera serà la creació d'aquest Grup Impulsor, la segona el desenvolupament del Pacte de Ciutat i la tercera, la creació del Consell de Ciutat.

Els grups van demanar celeritat en la creació d'aquest instrument i es treballarà per signar el Pacte de Ciutat tan aviat com sigui possible. Des dels grups de l'oposició, es van demanar que les decisions d'aquest instrument participatiu es tinguin en compte per part del govern municipal. Tot i que un Consell és de caràcter no vinculant, totes les persones assistents van estar d'acord que aquest nou òrgan treballaria per consens i les seves deliberacions es tindrien en compte per part del govern municipal.