Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

Demà comença una nova campanya informativa i de repartiment de mascaretes #SantJust #SantJustCovid19

Demà començarà, en alguns dels punts més transitats del municipi, una nova campanya de repartiment de mascaretes i d’informació sobre la normativa i les mesures de seguretat relacionades amb la Covid-19. Els serveis municipals se situaran de forma alterna a Mas Lluí, a la plaça Sant Pastor, al Casal de Joves, al passeig de la Muntanya i al Parador, en diverses franges horàries (de 9.30 a 10.30 h, d’11.30 a 12.30 h i de 18.30 a 20.30 h).

Aquesta acció, que complementa i reforça la tasca de la policia local, s’emmarca en la voluntat de l’Ajuntament de garantir el compliment de les normes de seguretat i facilitar mesures de protecció a la ciutadania per tal d’evitar la transmissió del virus. Tanmateix, recordem que cal respectar les franges horàries de sortida i és important complir les següents mesures d’higiene:

  • Rentar-se freqüentment les mans amb aigua i sabó, especialment després d'arribar del carrer. Alternativament, també podeu fer servir gels hidroalcohòlics.
  • Mantenir la distància d'entre 1,5 i 2 metres amb altres vianants. No és necessari entre els membres de la mateixa família.
  • Mantenir l’aïllament domiciliari estricte, sense sortir al carrer, en cas de presentar símptomes respiratoris. Notifiqueu-ho al centre d’atenció primària de Sant Just o, en cas de gravetat, al 061.
  • Evitar les salutacions mitjançant una encaixada de mans, abraçades o petons i, en tot cas, mantenir sempre una distància mínima d’un metre i mig durant la interacció.
  • Utilitzar mascaretes o algun element que tapi nas i boca, excepte en el cas dels infants de 0 a 3 anys. Les mascaretes poden ser casolanes, higièniques o quirúrgiques. En el cas d'infants entre 3 i 12 anys, es recomana que siguin mascaretes infantils, preferiblement de fabricació domèstica.
  • Utilitzar mascaretes en entrar als comerços i transitar per espais on s'hi pugui concentrar molta gent.