Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

Sant Just impulsa un programa per millorar l’atenció social a les persones amb problemes de salut mental

La creació d'una Taula de Salut Mental local, i treballar un pla específic i adaptat a la realitat de Sant Just Desvern per millorar l'atenció social a les persones amb problemes de salut mental i a les seves famílies, és ara més necessària que mai. La situació actual de confinament, derivada de la crisi sanitària de la COVID-19, accentua la vulnerabilitat d'aquest col·lectiu, provocant, per motius diversos, alternacions o l'agreujament del seu estat de salut mental. D'altra banda, la crisi econòmica que ja s'està patint, pot generar dificultats i major fragilitat de la salut mental de part de la població. 

Davant d'aquest context, el Ple de l'Ajuntament ha prioritzat l'aprovació del disseny d’un programa de Salut Mental: Pla adaptat a les necessitats municipals de Sant Just Desvern i la constitució de la Taulal de Salut Mental. 

Després d'un treball previ de recollida d'informació dels indicadors de salut mental al municipi i de la disponibilitat de serveis d’atenció a la salut mental a Sant Just, el següent pas és la creació de la Taula de Salut Mental, la qual treballarà i vehicularà les propostes i accions. Els objectius de la Taula són: detectar necessitats específiques del sector, millorar el treball en xarxa i les coordinacions amb els agents institucionals implicats, lluitar contra l’estigma i crear programes i serveis per a la integració comunitària, augmentar el coneixement sobre salut mental i posicionar la salut mental en l’agenda política del territori

La Taula de Salut Mental de Sant Just Desvern presentarà una estructura de quatre nivells de participació: Mesa Institucional,  Grup Motor, Grups de Treball i Secretaria tècnica; i tindrà l’encàrrec de definir el Pla Anual, implementar les accions i avaluar i presentar públicament els resultats. 

Sant Just té especial sensibilitat en aquest àmbit i compta amb una professional especialitzada en salut mental dins de Serveis Socials, que fa seguiment i acompanyanent a persones usuàries i a les seves famílies.