Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

Les entitats poden demanar subvencions per a 2013 fins el 31 de gener

S'han publicat les bases per a l'atorgament de subvenciosn i formalització de convenis per a activitats d'utilitat pública o interès social a desenvolupar durant el 2013. Aquestes Bases tenen per objecte regular les subvencions a les entitats sense ànim de lucre que prestin la seva activitat o part de la seva activitat a Sant Just Desvern.

El termini màxim per presentar les sol·licituds és el 31 de gener. Recordeu, però, que les justificacions dels ajuts del 2012 cal presentar-les com a màxim abans del 31 de gener. 

Podeu troba tota la documentació referent a les subvencions a santjust.org