Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

El grup impulsor del Consell de Ciutat de Sant Just Desvern fa les primeres aportacions al Pacte de Ciutat

Ahir va tenir lloc la primera convocatòria per elaborar el Pacte de Ciutat de Sant Just Desvern; presidida per l'alcalde, va haver-hi representació de tots els grups municipals a l'Ajuntament i persones, veïnes de Sant Just Desvern, relacionades amb àmbits sanitaris, socials i econòmics que poden fer aportacions per afrontar les conseqüències de la crisi sanitària provocada per la COVID-19.
Aquest pacte ha de concretar línies de treball i mesures per aplicar a curt, mitjà i llarg termini; analitzar escenaris, concretar objectius i definir criteris. La signatura d'aquest document serà el punt de partida pel Consell de Ciutat, espai de participació ciutadana que abordarà les línies estratègiques de ciutat i els grans projectes, i que també tindrà l'objectiu de fer un seguiment del desenvolupament del Pacte de Ciutat. Aquest Pacte de Ciutat serà l'instrument de referència que contribuirà a redreçar l'actual situació i potenciar els mecanismes nous que ara han resultat ser efectius. Haurà de ser consensuat entre l'administració, agents socials, entitats locals i ciutadania referent que hi participa. A les entitats que formen part dels consells participatius se les informarà en els pròxims dies del canal pel qual podran fer aportacions.

En la trobada d'ahir, les 28 persones participants en el Grup Impulsor van coincidir en el fet que "un element clau per gestionar els efectes que se'n deriven d'aquesta situació és prioritzar, per damunt de tot, a les persones, i posar en marxa accions noves per contribuir a resoldre els efectes, i acompanyar-les a formar part del nou escenari. S'han adquirit hàbits nous o altres, fins ara adormits, han despertat. Per tant, és un moment per treballar amb i en escenaris nous. Plantejar participadament les necessitats i els reptes més immediats, i els futurs que hauria d'assumir Sant Just Desvern i que es deriven de la crisi sanitària de la COVID-19".

El seguiment de la informació que es vagi generant per l'elaboració del Pacte de Ciutat i la creació el Consell de Ciutat de Sant Just Desvern, s'anirà informant a santjust.cat.

El Consell de Ciutat, la seva creació i posada en marxa, és una de les accions recollides en el PAM 2019-2023, en el seu eix número 4: un Ajuntament modern i transparent amb serveis de qualitat i a l'abast de tothom, per a una ciutat dialogant, participativa i de convivència. Concretament, l'acció 4.5.1, aposta per crear un Consell de Ciutat amb professionals i col·lectius locals, un ens que pugui consensuar les estratègies locals a mitjà i llarg termini.