Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

Durant el confinament, les violències masclistes creixen a Sant Just

El confinament obligatori que ha derivat de l’Estat d’Alarma decretat pel govern central fruit de la pandèmia de la COVID 19, ha trasbalsat la vida de la població de manera general, i de manera específica de les dones. Un dels impactes de gènere que està tenint és que moltes dones, i els seus fills i filles, estan obligades a conviure durant més hores amb el seu agressor. 

A Sant Just Desvern, des que va començar el confinament, la Policia i Serveis Socials han detectat un augment de les intervencions policials per conflictes en parelles i tensions familiars, incloent-hi alguna detenció. Tant la Policia com l'equip de professionals de Serveis Socials i la psicòloga del Punt d'Informació i Atenció a les Dones fan un seguiment estret dels diferents casos, prioritzant sempre l'acompanyament i l'auxili a les víctimes.  

El fet que les dones estiguin tancades a casa seva, facilita el control per part de les seves parelles i dificulta que puguin explicar o denunciar la seva situació. Per aquest motiu, ràpidament es van posar en marxa diferents accions per arribar a les dones que ho necessitessin, com ara l'adhesió a la xarxa d'establiments segurs (punts segurs per a aquelles dones que se sentin amenaçades i desprotegides), la prestació del servei d'atenció psicològica a través de trucades de la professional a les dones i la difusió constant i per diferents canals dels diferents serveis públics disponibles. També s'interpel·la a la ciutadania perquè informi de possibles casos de violència, ja que en aquest context les violències masclistes són més responsabilitat col·lectiva que mai. 

Recursos per a les dones víctimes de violència masclista a l'àmbit local:

L’Ajuntament de Sant Just té un Protocol Local per a l’abordatge integral de la violència masclista que coordina els i les professionals de diferents àmbits que intervenen davant d’un cas de violència masclista: 93 480 48 00

- Policia Local i servei especialitzat de PAMIRC: 93 473 10 92 / 93 480 48 48 

- L'APP de Seguretat Ciutadana de la Policia Local de Sant Just té un dispositiu específic per a violència masclista.

- Atenció Psicològica: 93 480 48 00. Es deixen les dades de contacte i una professional contacta amb la persona interessada per fer l’atenció psicològica.

- Assessorament legal gratuït 699 985 555. Advocades especialistes de l’associació local Dona i Empresa atenen les consultes en matèria de violència masclista.

Àmbit autonòmic i estatal:

- Mossos d’Esquadra Esplugues-Sant Just: 93 413 99 00 /  mossos.atenciovictimes@gencat.cat

- Per a emergències, us podeu posar en contacte amb la línia telefònica 900 900 120 (servei telefònic confidencial i gratuït que atén les 24 hores), 016 i 112.