Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

L’Ajuntament amplia els ajuts per afavorir l'escolarització d'infants 0-3, d'acord amb els ingressos de la unitat familiar, independentment de la titularitat i ubicació de l'escola bressol

Amb l’objectiu de seguir avançant vers la universalització dels serveis socials municipals i la millora de les ajudes econòmiques per a les famílies amb menors de 0 a 3 anys que matriculen els infants a escoles bressol, publiques, concertades o privades, l’Ajuntament de Sant Just Desvern fa pública la proposta de modificació de l’ordenança municipal reguladora de les prestacions econòmiques, abans de la seva aprovació.

La finalitat és garantir l’equitat en l’accés a l’escolarització del primer cicle de l’educació infantil a tots els infants del municipi, sense discriminació de la titularitat de la plaça 0-3 anys, establint ajuts que garanteixin un sistema de preus progressius en funció dels ingressos de la unitat familiar.

Actualment les unitats familiars poden conèixer l'import orientatiu de les ajudes, fent ús del simulador virtual que calcula la diferència de preu públic, en funció de la renda i membres de la unitat familiar, per als infants que el curs vinent s'escolaritzaran a l'Escola Bressol Municipal Marrecs. La diferència entre el preu públic aprovat i el preu públic resultant seria l'import mensual que correspondria a l'ajuda per garantir l'equitat en l'accés a l'escolarització del primer cicle d'educació infantil de tots els infants del municipi, sempre i quan aquesta proposta de modificació de l'ordenança sigui aprovada pel Ple de l'Ajuntament de Sant Just Desvern.

D’acord amb la llei 39/2015 s’obre un període de consulta de 10 dies a la nova proposta de modificació de l’Ordenança de prestacions econòmiques, penjant en el web municipal la proposta de text del document que es pretén aprovar a fi i efecte que la ciutadania pugui manifestar les seves opinions.

Podeu consultar la proposta de modificació en el document adjunt a aquesta nota informativa i adreçar les vostres opinions a través de la seu.cat

Proposta_modif_ajuts_03_1.pdf