Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

El ple de #SantJust aprova mesures de suport i promoció del comerç per ajudar a pal·liar els efectes de la Covid-19

Ahir es va celebrar un ple municipal extraordinari, el segon des de l’inici de l’estat d’alarma. El ple va començar amb la lectura d’una declaració institucional de suport als treballadors i les treballadores de Nissan, un text que es va aprovar per unanimitat a la Junta de Portaveus Municipals que va tenir lloc abans del ple.

Els punts més destacats de la sessió extraordinària van fer referència a aspectes relacionats amb la Covid-19 i la mitigació de les conseqüències de la pandèmia per al comerç. El ple va aprovar per unanimitat una modificació de les ordenances fiscals per suspendre les taxes i cànons relacionats amb l’activitat comercial. Aquesta mesura suposa la condonació, des de l’inici de l’estat d’alarma i fins al 30 de setembre de 2020, de la taxa de residus comercials, la taxa per vetlladors i terrasses, la del mercat ambulant i els cànons o lloguers de les concessions municipals relacionades amb el comerç, especialment els bars i restaurants. La modificació de les ordenances fiscals implica que l'Ajuntament deixarà d'ingressar més de 100.000 euros, una quanitat que donarà liquiditat als comerços.

També pel que fa al comerç, el ple va aprovar una modificació de crèdit per valor de 50.000 euros amb la finalitat de fer front a despeses inajornables d’ajuts al sector comercial i per a l’elaboració d’una enquesta d’hàbits de consum postCovid-19. Aquest punt va comptar amb el suport dels grups de govern (PSC i Movem), ERC i la CUP i les abstencions de JuntsxCAT-PAR i el regidor no adscrit.

El ple també va aprovar les bases reguladores de subvencions per al manteniment i represa de les activitats comercials de Sant Just Desvern, amb els vots favorables dels grups de govern (PSC i Movem), ERC i la CUP i les abstencions de JuntsxCAT-PAR i el regidor no adscrit. Aquesta proposta ve motivada per la necessitat d’ajudar el comerç minorista a fer front a les despeses extraordinàries generades per la situació de la Covid-19. El programa de subvencions contribuirà a sufragar despeses derivades de l’adequació a les condicions sanitàries per a la prevenció de la Covid-19: compra d’EPIs per al personal, elements de protecció per a la clientela (mampares, cartellera o separadors), despeses de gestoria per tramitar ERTOs o altres elements que hagin estat clarament causats per la pandèmia.

D'altra banda, el ple va aprovar dues mocions:

  • Moció del grup municipal d'ERC per exigir al govern espanyol el pagament immediat de les prestacions econòmiques a totes les persones treballadores afectades per un expedient de regulació temporal d’ocupació, aprovada amb els vots favorables de JunsxCAT-PAR, ERC, la CUP i el regidor no adscrit, i els vots en contra del PSC i Movem.
  • Moció de MOVEM SANT JUST i PSC per impulsar un model públic i de qualitat a les residències i en l’atenció a la gent gran de Catalunya, aprovada amb els vots favorable del PSC i Movem, l'abstenció d'ERC i el regidor no adscrit i els vots en contra de JuntsxCAT-PAR i la CUP.

La sessió plenària va ser presencial i sense públic, per tal de garantir amb les mesures de seguretat derivades de la COVID-19. El ple es pot consultar íntegrament a través del canal de YouTube de l'Ajuntament.