Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

Protegits definitivament els terrenys de la Vall de #SantJust de Can Gelabert, Can Roldan i Can Coscoll

S'ha aprovat el nou Pla General Metropolità de l’àmbit del Parc Natural de la Serra de Collserola i el nou Pla Especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola per part del Consell Metropolità de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Aquesta aprovació dels nous plans urbanístics i de regulació del Parc Natural de la Serra de Collserola comporta per a Sant Just el fet que quedaran protegits definitivament els terrenys de la Vall de Sant Just de Can Gelabert, Can Roldan i Can Coscoll, entre el barri del Mas Lluí i el barri de la Plana Bellsoleig. Per tant, ja no es podrà construir en aquesta zona de Sant Just ubicada dins del Parc de Collserola.

Han estat anys de pressions dels propietaris per construir, negociacions i tramitacions urbanístiques que buscaven la protecció definitiva d’aquesta zona de la Vall de Sant Just. Els terrenys existents d’equipaments de Can Gelabert de la Riera, de Can Roldan i de Can Coscoll que tenien una qualificació urbanística d’equipaments, passen a tenir la consideració de terreny forestal. Això comporta que no és pot construir cap tipus d’edificació. 

Josep Perpinyà i Palau, com alcalde de Sant Just Desvern, i membre del Consell Plenari de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, va defensar i posar en valor aquesta aprovació. Comporta un pas important en elevar el grau en la protecció i conservació de tot el Parc de Collserola, modificant qualificacions urbanístiques i augmentant les hectàrees forestals. Aixímateix, es redueix el creixement dels equipaments existents, protegint les masies com elements compromesos en la protecció, fomentant la biodiversitat, els hàbitats, la gestió forestal i l’agricultura o establint nova regulació sobre els usos del parc.

L’aprovació del nou planejament urbanístic, va comptar amb el vot favorable dels grups del PSC, d’ERC, dels Comuns, de Junt x Cat, de Barcelona pel Canvi, Ciutadans i amb l’abstenció dels grups Ara decidim Ripollet i Guanyem Badalona i el vot en contra del PP. 

El nou pla especial va comptar amb el vot favorable del grup del PSC, dels Comuns, d’ERC, amb l’abstenció dels grups Ara Decidim Ripollet, i Guanyem Badalona i el vot en contra de Ciutadans, Barcelona pel Canvi, Junts x Cat i PP.