Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

Comença el termini de presentació de sol·licituds de les subvencions per al manteniment i represa de les activitats comercials de #SantJust #SantJustCovid19

Avui s’ha obert el termini de presentació de sol·licituds al programa de subvencions per al manteniment i represa de les activitats comercials de Sant Just Desvern. Aquests ajuts, als que l’Ajuntament hi destina 40.000 €, contribuiran a sufragar les despeses d’adequació dels comerços a les condicions sanitàries de la Covid-19: compra d’EPIs i elements de protecció (mampares, cartellera o separadors), despeses de gestoria per tramitar ERTOs o altres elements que hagin estat clarament causats per la pandèmia.

Les empreses o persones autònomes beneficiàries han de complir els següents requisits:

  • Ser persona física autònoma o jurídica (societats mercantils, laborals i cooperatives).
  • Tenir la seu social, delegació o centre de treball al municipi de Sant Just Desvern.
  • Haver tancat els seu establiment i, com a conseqüència, haver suspès la seva activitat, total o parcialment, com a conseqüència de la declaració d’estat d’alarma.
  • Tenir un màxim de 10 treballadors/es en el moment de la declaració de l’estat d’alarma.

L’Ajuntament atorgarà a cada persona beneficiària una subvenció per import del 70% de les factures presentades, fins a un màxim de 300 €. El període subvencionable dels conceptes i els projectes és el comprès entre el 14 de març de 2020 i el 31 de juliol de 2020.

Les sol·licituds s’han de presentar, preferentment, a través de la seu electrònica de l’Ajuntament i el termini de presentació de sol·licituds acaba el 31 de desembre de 2020. Podeu consultar les bases del programa de subvencions a través de la Seu electrònica de l’Ajuntament, on també podeu accedir al formulari de sol·licitud i el formulari de justificació de les despeses subvencionables.