Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

El 48 és el número de tall determinat pel sorteig públic de l’Escola Bressol Marrecs #SantJust

Avui s’ha celebrat de nou el sorteig públic per determinar l’ordre de les sol·licituds de preinscripció a l’Escola Bressol Municipal Marrecs després que, en el sorteig efectuat el 18 de juny de 2020, es va constatar que no s’havia procedit a donar números correlatius als germans/es i bessons, tal i com estableix el Decret APROVACIÓ DEL CALENDARI DEL PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ I DELS CRITERIS D'ADMISSIÓ DE L’ALUMNAT A L'ESCOLA BRESSOL PÚBLICA MUNICIPAL MARRECS PER AL CURS 2020-2021.

La Comissió d’admissió establerta a l’article sisè, com a comissió encarregada de valorar les sol·licituds i vetllar pel procediment, així com els serveis jurídics municipals, van determinar la necessitat de fer novament el sorteig, donat que la correcció de l’errada impossibilitava que el resultat del sorteig efectuat el dia 18 de juny de 2020 fos validat i romangués inalterat.

El número de tall que ha resultat del sorteig celebrat avui, 19 de juny de 2020, ha estat el 48.

Aquesta xifra determina els números assignats que tindran prioritat per formalitzar la matrícula a l’Escola Bressol Municipal Marrecs, sempre respectant la prioritat establerta a través de la puntuació de cada sol·licitud.

D’aquesta manera, en primer lloc, les sol·licituds amb la puntuació més alta seran ordenades d’acord amb el seu número de sorteig, començant pel 48. Posteriorment, les sol·licituds amb la segona puntuació més alta seran ordenades d’acord amb el seu número de sorteig, començant pel 48. Aquest procediment es repetirà per a cadascuna de les puntuacions (de més alta a més baixa), fins a completar una llista de prioritat de matrícula per a cadascun dels grups (lactants, grup d’1 any i grup de 2 anys). Aquest sistema garanteix la igualtat d’oportunitats per a tots els infants, independentment del número que se’ls ha assignat aleatòriament per al sorteig.

Avui mateix es faran públiques les llistes definitives al lloc web de l’Escola Bressol Marrecs i entre el 22 i el 25 de juny estarà obert el termini de matriculació. Per a més informació sobre el procés de matrícula, consulteu el lloc web de l’Escola Bressol Marrecs.

Recordem que el sorteig s’ha emès en directe i està publicat al canal de YouTube de l'Ajuntament.