Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

El ple del mes de juny votarà l’aprovació definitiva de la modificació de l’ordenança de residus #SantJust

Dijous se celebra el ple municipal ordinari corresponent al mes de juny. Un dels punts més destacats de la sessió serà l’aprovació definitiva de la modificació de l’ordenança municipal de residus. La proposta que es debatrà al ple inclou desestimar les al·legacions presentades pel regidor de CUP-AMUNT Carles Garcia Salas i estimar parcialment les al·legacions presentades pel Grup Municipal d’ERC.

En l’apartat d’urbanisme, se sotmetrà a votació l’aprovació provisional del Pla de millora urbana del Sector 01 de la MPGM al front nord de la Carretera Reial, entre el c. Blasco de Garay i l’av. de la Riera. El pla de millora urbana preveu l’edificabilitat de 54.454,85 m2 de sostre distribuït en quatre grans unitats.

També pel que fa a l’àrea de Planificació Territorial, Habitatge i Medi Ambient, se sotmetrà a aprovació la convocatòria de la contractació i contracte de neteja de les dependències municipals. El pressupost base de la licitació per al període 2020-25 és de 3,91 milions d’euros més IVA.

En l’apartat de Serveis Generals, Economia i Sostenibilitat, el ple de juny votarà l’aprovació del Pla econòmic financer per incompliment de la regla de la despesa en la Liquidació del Pressupost de l’exercici 2019. L’impacte de la crisi sanitària de la COVID-19 provocarà que probablement no tan sols no es corregeixi el desequilibri de regla de despesa que motiva aquest Pla, sinó que tampoc es pugui complir l’objectiu d’estabilitat pressupostària.

D’altra banda, també es portarà al ple l’aprovació de l’aportació a l’Àrea Metropolitana de Barcelona de 739.000 € anuals per al període 2020-2023. Aquesta quantia, corresponent al 0,056% de la base liquidable de l’IBI de 2015, representa l’aportació econòmica aprovada per l’AMB a finals de 2019.

En l’apartat de personal, el ple votarà la modificació de dos llocs de treball d’agent de la policia local per tal de destinar-los a noves funcions, amb la finalitat de dotar el servei del personal adequat a les tasques que té encomanades, agreujades per la situació actual vinculada a la Covid-19.

En l’àrea de Serveis a la Persona, el ple sotmetrà a aprovació la revisió del cànon en metàl·lic de la concessió demanial de la residència i centre de dia Vitàlia per a l’exercici 2020, aplicant un increment del 0,5%, d’acord amb l’IPC del període juliol 2018-juliol 2019.

Pel que fa a mocions, se n’han presentat dues:

  •  Moció del grup municipal d'ESQUERRA REPUBLICANA per denunciar els talls de llum al municipi i la falta d'inversió per part d'Endesa.
  • Moció dels grups municipals de PSC, MOVEM SANT JUST i JUNTS per CATALUNYA-ALCALDIA REPUBLICANA sobre la prolongació del Trambaix.

El ple tindrà lloc dijous, a partir de les 19 h, a la sala de sessions de l’Ajuntament -sense públic per motius de seguretat per la COVID-19-, i es podrà seguir en directe pel canal de YouTube de l’Ajuntament.