Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

#SantJust participa en el programa europeu REthinkWASTE amb l’objectiu de millorar la recollida selectiva de residus de la ciutadania

Sant Just Desvern ha començat a participar en REthinkWASTE, un projecte europeu que té l’objectiu d’aconseguir un canvi d’hàbits en la recollida selectiva de la ciutadania. Actualment, s’està preparant l’estratègia de participació de la població basada en la idea “Know As You Throw” (“coneix el que llences”). Aquesta acció parteix de la base que els hàbits de les persones usuàries poden millorar simplement enviant informació de forma contínua i personalitzada i oferint beneficis econòmics a la ciutadania.

El projecte REthinkWASTE pretén arribar a aquelles persones que volen estar informades però que encara tenen dubtes sobre la recollida o no separen tots els seus residus. En el marc d’aquest projecte, a Sant Just s’han fet enquestes telefòniques i s’han organitzat grups de treball online perquè la ciutadania pugui expressar la seva opinió i coneixements sobre la gestió de residus i decidir de forma participativa una campanya d’incentius.

La participació en aquest projecte es desenvoluparà en paral·lel al canvi de model de recollida de residus amb contenidors intel·ligents per a les fraccions resta i orgànica. L’objectiu del canvi de model és millorar la recollida selectiva fins arribar almenys al 65% i complir els objectius exigits per la UE. Sant Just Desvern és un dels municipis pioners d’aquest nou model i el primer que ja disposa d’un pla per implantar-lo a tot el municipi. D’altra banda, Sant Just és l’únic municipi de la Península Ibèrica que participa en el projecte REthinkWASTE, que compta amb 11 entitats participants d’arreu d’Europa i finalitzarà el juny de 2022.