Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

Avancen les gestions per incrementar el nombre de places de 0 a 3 anys a #SantJust

La Generalitat ha comunicat a l’Ajuntament que està en disposició de fer-se càrrec de part del cost del sosteniment de les places del nou centre, després de l’aprovació dels pressupostos per al 2020. D’aquesta manera, l’Ajuntament està en disposició d’encarregar el projecte de construcció de la segona escola bressol, un projecte prioritari del mandat que comportarà la reestructuració del pla d’inversions per disposar del finançament per a la construcció i posada en marxa del centre educatiu.

El Departament d’Educació de la Generalitat també ha donat resposta positiva a la petició de l’Ajuntament de disposar d’una part del pati de l’Escola Montserrat per a la construcció d’una nova escola bressol municipal al terreny situat entre Vitalia i l’Escola Montserrat. D’aquesta manera, l’Ajuntament pot donar llum verda al projecte del nou centre i tramitar el plantejament urbanístic dels terrenys destinats a equipaments del sector de les Basses de Sant Pere.

D’altra banda, l'impacte de la COVID-19 en el funcionament i ràtios de les escoles bressol, tant públiques com privades, ha obligat l'Ajuntament a treballar en un projecte transitori fins la posada en marxa de la segona escola bressol municipal. Per aquest motiu, l’Ajuntament està elaborant un projecte de redisseny de l'Escola Bressol Marrecs, que haurà de ser aprovat per la Generalitat. La voluntat és ampliar el nombre de places d’educació 0-3 a l’Escola Bressol Marrecs tan aviat com sigui possible.

Paral·lelament, i amb la finalitat de disposar de més places 0-3, l’Ajuntament està fent gestions per facilitar la implantació d’un nou centre privat al municipi. Recordem que l’Ajuntament també està treballant en un nou programa de subvencions a les famílies de Sant Just que porten els seus infants a centres educatius privats, concertats o públics (ja sigui dins o fora del municipi) i que no disposen d’altres ajuts. Aquesta mesura econòmica complementa la tarifació social que s'aplicarà per primera vegada a Marrecs durant el curs vinent.