Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

Calendari escolar. Festivitats i dies de lliure disposició de les escoles de Sant Just per al curs 2020-2021

El curs escolar 2020-2021 començarà el 14 de setembre, les vacances de Nadal s'han establert entre el 22 de desembre de 2020 i el 7 de gener de 2021, i les de Setmana Santa, del 27 de març al 5 d'abril de 2021.

Pel que fa als dies de lliure disposició, el Consell Municipal d’Educació, reunit en data 9 de juliol de 2020, va acordar els següents quatre dies pels centres educatius de Sant Just Desvern: 30 d’octubre de 2020 (divendres), 7 de desembre de 2020 (dilluns), 15 de febrer de 2021 (dilluns) i 30 d'abril (divendres).

I les festes locals, pendents d'aprovació per part del Ple de l'Ajuntament, serien el 24 de maig de 2021 i el 6 d'agost de 2021.