Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

Noves mesures davant del creixement de contagis a l'entorn metropolità

El comitè d’emergències de l’Ajuntament de Sant Just, reunit en videoconferència, ha fet seguiment avui de l’evolució creixent dels contagis per coronavirus a l’entorn metropolità. Cal extremar al màxim les mesures de protecció individual amb l’ús de la mascareta i la distància de seguretat, evitant així que creixi la cadena de contagis per COVID-19.

Activitats d’estiu i Festa Major

Davant del context actual, el comitè ha decidit anul·lar totes les activitats lúdiques municipals previstes a Sant Just Desvern durant els mesos de juliol i agost, com eren el cinema a la fresca del dissabte 18 de juliol o l’espectacle infantil del diumenge 19 de juliol, o les activitats de finals d'agost. La programació de Festa Major també queda anul·lada, després de l’anàlisi del comitè i de la decisió d’algunes entitats organitzadores de la Festa arran de la situació sanitària. La reducció de riscos per a la població en activitats d’oci complementàries és un dels elements que s’ha tingut en compte, tot i que fins ara les activitats programades s’han fet amb presa de temperatura, obligació de mascaretes i separació de les persones amb la distància màxima de seguretat. Tot i això, no es pot garantir que després de l’activitat es produeixin situacions de risc no previstes al marge de la programació de l’Ajuntament.

Casals d’Estiu

D’altra banda, s’han extremat les mesures de control als casals d’estiu i activitats esportives que es realitzen amb grups estables de persones assistents. La presa de temperatura és obligada abans de tota activitats i les persones responsables vetllen en tot moment pel bon desenvolupament de l’activitat. En relació al Casal de Joves, es manté el Casal d’Estiu però s’han anul·lat les sortides fora del municipi i parcs d’atraccions per evitar espais amb alta concentració de persones de diferents indrets.

Terrasses a la via pública

El comitè també ha fet seguiment del funcionament de les terrasses de bars i restaurants al municipi. El compliment de les distàncies de seguretat entre taules és molt important, i cal tenir-ho en compte quan les persones s’ajunten per compartir una estona d’esbarjo. En aquest sentit, la policia local ha incoat expedients sancionadors a establiments de restauració per incompliment de la normativa sanitària respecte a les mesures de distància de seguretat que han de mantenir les taules de les terrasses. A nivell individual, cal tenir present que no portar mascareta pot comportar una sanció de 100 euros.

Residències de gent gran

Es continua fent seguiment de les residències de gent gran del municipi. Segons les informacions de Salut, hi ha una persona que ha donat positiu a Quidam i tres persones amb PCR positiu al centre CRAL. Tot i això, cap resident mostra símptomes compatibles amb el coronavirus i no hi ha sospita de més transmissió per ara. En aplicació del protocol de Salut de la Generalitat, aquests centres tenen aturades les visites de familiars i les sortides de residents. Per la seva part, l'Ajuntament ja ha fet les desinfeccions per baixar la càrrega vírica en aquests dos centres. Les altres dues residències, Vitàlia i Nuestra Señora de Lourdes, continuen catalogades com a verdes, que vol dir que no tenen casos de COVID19 als centres.

Precisament, des d’avui, els Departaments de Salut i de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat han posat en marxa un conjunt de mesures addicionals per protegir les residències de gent gran i de persones amb pluridiscapacitats i pluripatologia per contenir la pandèmia de la Covid-19 i minimitzar els riscos d’infecció en els grups de població més vulnerables. Per aquest motiu, s’han suspès les sortides dels residents a l’exterior, com ara els passejos; les sortides de curta durada (sortides autònomes per part dels residents o acompanyades per familiars o cuidadors/es); els de caps de setmana i les inferiors a tres setmanes. En relació a les visites de familiars a la residència, la direcció del centre podrà adaptar o suspendre aquestes visites en funció de la situació epidemiològica definida per l’autoritat sanitària, i prèvia informació als responsables sanitaris i a les famílies.