Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

Diverses mesures i ajustos derivats de la Covid19, punts clau en el Ple de Sant Just de juliol

Demà dijous 30 de juliol se celebra telemàticament el ple ordinari de juliol a les 19 h tenint en compte les recomanacions sanitàries i els protocols de seguretat establerts per evitar la propagació de la Covid-19 en els quals Sant Just Desvern està inclòs segons les darreres restriccions decretades pel govern de la Generalitat.  Per aquest motiu aquesta sessió plenària se celebra de forma telemàtica i sense públic a la sala de sessions.

Us informem dels punts que estan previstos i que es presenten per a la seva aprovació en aquesta darrera sessió plenària abans de l’estiu en el qual tenen una especial rellevància tot un seguit de punts que tenen en comú fer front a les necessitats derivades de la crisi sanitària i econòmica de la Covid-19.  Diversos punts econòmics, de personal, de contractes s'ajusten per tal de fer un tancament estable a final d'any.

A l'apartat de les Àrees d’Alcaldia Presidència i de Serveis Generals, Economia i Sostenibilitat d'Economia es proposa per a la seva aprovació la subscripció d’una ampliació de capital de Promunsa, l’empresa municipal de l’habitatge, finançada amb romanent de tresoreria que suposarà un tancament econòmic de l'any amb positiu i tranquil per a que l'empresa de l'habitatge pugui afrontar els objectius marcats.

També es proposa la modificació del pla d’inversió 2019-2023 mitjançant canvi de destí de diversos préstecs i aprovació de la corresponent modificació de crèdit, motivada per la Covid-19 que ha modificat les necessitats previstes inicialment en aquest pla d'inversions. Així, es prioritza i garanteix de forma molt destacada la construcció de la nova Escola Bressol Municipal entre d’altres inversions importants.

L'aprovació de la implantació del sistema de gravació en Suport informàtic de les sessions del Ple de l’Ajuntament (videoactes) i que forma del pas endavant que s'ha fet per tal de digitalitzar i donar transparència i proximitat de les sessions plenàries a la ciutadania i en la actualització administrativa necessària en els processos. 

Dins d'aquest apartat, també es proposen per a la seva aprovació les festes locals de l'any 2021 a Sant Just Desvern que enguany es proposen que siguin el 24 de maig i el 6 d’agost.

En termes interns i de personal, i en bona part motivades també per la necessitats creades arran de la pandèmia de la Covid-19, també es proposa en el ple la modificació de diverses places del personal de l'Ajuntament per adaptar-les a les noves necessitats. Entre elles, l’amortització d'una plaça d’economista(subgrup a1), economista i creació d'una tècnic /a de gestió pressupostària (subgrup a2), així com la modificació singular de la relació de llocs treball respecte dels llocs de treball d’operador/a informàtic, agent cívic/a, enginyer industrial i tècnic/a de mobilitat i via pública (adscrit a la policia local).

I finalment, dins d'aquesta àrea, es proposa al ple la ratificació del decret de l'alcalde de data 10 de juliol de 2020 d'aixecament de la suspensió del contracte de concessió del centre esportiu municipal la Bonaigua, també motivada per la Covid-19.  

Respecte a l’Àrea de Planificació Territorial, Habitatge i Medi Ambient es proposa l’aprovació provisional del Pla Especial de modificació de les condicions d’ordenació de les parcel·les A5 i A6 del Pla Especial per la reordenació del Polígon de Sant Joan Despí a Sant Just Desvern.

Un punt destacat també és l'aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança municipal reguladora de les prestacions econòmiques atorgades per l’Ajuntament de Sant Just Desvern relatives a l'atorgament d'ajuts a famílies amb infants que ocupin places 0-3 anys en escoles bressol. La universalització dels serveis socials i també la recent aprovació de la tarifació social a l'Escola Bressol Municipal Marrecs són claus en aquest punt que permetria ajudar les famílies que malauradament no han pogut entrar a l'escola bressol pública davant la mançança de places públiques 0-3 anys que hi ha al municipi.

Finalment, també es proposa l'aprovació inicial de la modificació de la forma de gestió d’indirecta a directa del servei públic del Casal de Joves de Sant Just Desvern.

Respecte a les mocions, en aquesta sessió es presenten dos: una moció del grup municipal d’Esquerra Republicana de suport al Correllengua, i una altra moció presentada pel grup municipal de Junts x Catalunya – Alcaldia Republicana per incorporar les targetes moneder com a mitjà d’aportació a Càritas.

Aquesta sessió també donarà compte del control de l'acció de govern fent un repàs de la relació de decrets i acords adoptats, així com de la informació econòmica financera. També es dona compte en aquest Ple de l’informe sobre intervencions plenes de fiscalitzacions prèvies limitades, mitjançant la utilització de tècniques de mostreig o auditoria durant l'exercici de 2019 i de les observacions presentades, entre d'altres decrets de caire pressupostari, així com de la resolució “Pacte de Ciutat per la dinamització de Sant Just Desvern 2020-2023”.

A més, en aquest ple, es llegirà la Declaració Institucional sobre la Preocupació per la continuïtat de la cooperació amb Camoapa (Nicaragua), després de conèixer les darreres notícies sobre la situació de les entitats cooperants en aquest país en el qual, com és el cas de Sant Just Solidari, han anul·lat la seguretat jurídica amb la qual cosa es complica la interacció per continuar amb les projectes de cooperació com es feia fins ara amb l'associació local Asodermho, l'entitat homòloga a Camoapa de Sant Just Solidari.

Com sempre, podeu seguir la sessió plenària a través del canal youtube l'Ajuntament.