Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

Un grup motor elabora el Pacte de Ciutat de #SantJust per reactivar l'activitat econòmica i social

El Pacte de Ciutat per la dinamització de Sant Just Desvern, 2020-2023 és un document que ha estat elaborat amb la participació de diferents agents socials, persones i entitats del municipi i grups polítics municipals que han aportat accions i opinió sobre els aspectes que s'haurien d'abordar, tant per part de les adminsitracions com per part de la ciutadania i col.lectius associats, per reactivar progressivament el municipi després de l'impacte de la Covid-19. El Pacte de Ciutat es pot consultar al Portal de la Transparència.

La concreció dels compromisos i les accions seran seguits pel Consell de Ciutat. La creació d'aquest òrgan participatiu també ha estat prioritzada perquè es pugui constituir en els propers mesos. Serà un fòrum de debat ciutadà que contribuirà al desenvolupament de les accions del Pacte de Ciutat i de les que progressivament vagin sorgint. 

Paral.lelament a aquest treball, l'Ajuntament, altres adminsitracions i entitats socials com ara Càrites, Justícia i Pau, Creu Roja o Sant Just Solidari han anat activant diferents mesures de xoc per contribuïr a facilitar la vida a les persones, a les famílies i als col·lectius més afectats per situacions derivades de la pandèmia. S'ha incentivat la promoció de l'activitat econòmica comercial i la dels establiments de restauració i de persones autònomes, i s'ha faclitat el pagament dels tributs a la ciutadania i a les empreses prestadores de serveis públics. També s'incrementa la destinació de recursos per ajudar les famílies que pateixen moments de crisi en haver-se quedat sense feina.

Tots aquests aspectes es continuen tenint en compte per prioritzar els projectes que s'han d'incloure al pressupost municipal de 2021, que ja s'està elaborant. L'actual crisi sanitària ha fet revisar també la previsió del Pla d'Inversions 2019-2023 i s'ha modificat la destinació dels recursos; entre altres, es prioritza la construcció d'una segona escola bressol pública.