Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

Subvenció de l'Ajuntament de Sant Just a la Fundació DKV Integralia per la contractació de persones amb discapacitat

Amb l’objectiu de reduir l’atur i fomentar la contractació de persones aturades, l’Ajuntament de Sant Just Desvern atorgarà una subvenció per import de 77.910,00 € a la Fundació DKV Integralia, la qual contractarà 6 persones amb discapacitat acreditada en el marc de la tercera edició del Programa 3+6.

Es tracta d'un programa de foment de l’ocupació de 9 mesos de durada, a través del qual s’ofereix formació a mida i ocupació per a 6 persones aturades. Va començar el 2015 i des de llavors són diverses les empreses o fundacions que han rebut la subvenció per implementar-lo. 

La Fundació DKV Integralia és una entitat sense ànim de lucre creada l’any 2000. Té com a objectiu la integració laboral de persones amb discapacitat, per la qual cosa aquest any es beneficiaran del Programa 3+6, de manera exclusiva, persones amb una discapacitat acreditada. Aquesta fundació compta amb 7 Centres Especials de Treball, un dels quals és al municipi de Sant Just Desvern, al qual s’incorporaran les 6 persones participants en el Programa 3+6 per desenvolupar el perfil professional d’agent d’atenció al client multicanal. La feina que hauran de desenvolupar serà, doncs, la pròpia d’un/a teleoperador/a en un entorn de Contact Center. 

Al finalitzar els 9 mesos del Programa 3+6, la Fundació DKV Integralia mantindrà la relació contractual amb les persones participants durant un període d’un any. 

Actualment, l’Ajuntament i la Fundació DKV Integralia estan regulant la seva col·laboració a través d’un conveni. S’espera que ben aviat es comenci a fer la selecció de personal, que es farà a càrrec del Servei de Promoció Econòmica de l’Ajuntament.

Amb aquestes accions, l’Ajuntament de Sant Just Desvern fomenta la contractació de persones de determinats col·lectius que tenen més dificultats per trobar feina.

 

 

 

Vols més informació sobre l’origen d’aquest programa?

 

L’any 2015, l’Ajuntament de Sant Just Desvern, entre altres mesures per reduir l’atur, va implementar per primera vegada el Programa 5+4, que  va ocupar i formar 10 persones aturades de més de 45 anys. Aquest programa oferia una primera estada de 5 mesos per formar-se i una altra de 4 mesos més per treballar a l’empresa ordinària. Aquest programa es va executar en dues fases diferenciades i gestionades per diferents entitats. La primera fase la va dur a terme una empresa d’inserció laboral sense ànim de lucre, mentre que la segona la va executar un centre especial de treball.

 

L’any 2017, l’Ajuntament de Sant Just Desvern va aprovar la primera edició del Programa 3+6, de naturalesa molt similar al Programa 5+4, tot i que agrupava la gestió de les dues fases en una de sola per agilitzar els tràmits derivats. En aquesta ocasió es va reduir a 8 el nombre de persones a contractar, donat que la taxa d’atur registrada al municipi de Sant Just Desvern també havia anat disminuint (tendència ja iniciada el 2014), s’havia configurat com la més baixa de tota la comarca i s’havia mantingut entorn del 6% i el 7% durant tot l’any 2017. Es va mantenir la formació de les persones participants en el programa.

 

L’any 2018 l’Ajuntament de Sant Just Desvern va aprovar una segona edició del Programa 3+6 amb algunes modificacions, com ara obrir els perfils de les persones a participants no solament a les de més de 45 anys, sinó a tots aquells col·lectius que troben una especial dificultat en la inserció al mercat laboral. Seguint amb la línia de sensibilització de l’Ajuntament envers el col·lectiu de les persones malaltes mentals o disminuïdes psíquiques, es va configurar que com a mínim un dels 6 llocs de treball del projecte es reservaria a aquests col·lectius. A més, es va obrir la convocatòria a empreses de qualsevol tipus i naturalesa, no sols a les d’inserció sense ànim de lucre, ja que durant els últims anys ha anat creixent el nombre d’empreses ordinàries sensibilitzades amb la inserció sociolaboral dels col·lectius més vulnerables.