Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

El Comitè d’Emergència segueix, amb responsables dels centres, l’ampliació d’espais per a l’ambulatori i l’entrada als centres educatius de Sant Just

L’inici del curs escolar ha centrat avui la sessió de treball del comitè d’emergències de l’Ajuntament, que s’ha reunit per videoconferència aquest matí. La tornada dels infants i adolescents als centres educatius ha de ser segura i, per això, s’està treballant de forma coordinada amb els serveis territorials d’Educació de la Generalitat, la direcció del Centre d’Atenció Primària, la direcció dels centres públics, concertats i privats, i els serveis municipals. Ahir, es va celebrar una reunió de treball amb tots aquests agents per posar en comú dubtes, darreres necessitats i fer un repàs del circuit d’actuació si es detecten símptomes de la COVID19 a l’escola. Recordem que cada centre educatiu té un referent COVID i també l’Ambulatori té un equip especialitzat per a les escoles.

Segons l’actual Protocol Salut Escola de la Generalitat, cal tenir present el següent:

  • En cas que un alumne presenti símptomes dins de l’escola o institut, el centre trucarà a la família perquè el/la vinguin a buscar. El més aviat possible, la família s’haurà de posar en contacte amb el seu CAP de referència i el personal sanitari analitzarà el cas per activar la prova PCR.
  • Si els símptomes apareixen fora de l’escola, caldrà contactar amb el CAP de referència del menor i seguir el mateix procediment.
  • Fins que s’obtinguin els resultats de la prova, l’alumne/a o docent i els seus convivents han de fer l’aïllament domiciliari.
  • Segons estableix el protocol de la Generalitat, el grup de la classe no ha de fer aïllament preventiu mentre s’estigui a l’espera del resultat de la prova. Tampoc els familiars amb qui convisquin els membres del grup (inclosos els germans).

La coordinació entre els centres i l’Ajuntament s’ha reforçat en aquest curs escolar perquè hi ha alumnat que pot tenir necessitats socials a cobrir. Alguns dels serveis que es poden activar durant el curs poden ser tàpers a domicili per a infants amb beca menjador i un servei de suport a la llar, anomenat SAD MENORS, si hi ha dificultats familiars per tenir cura del menor per motius laborals.

Per facilitar les entrades als centres educatius a partir de dilluns i recordar les mesures de seguretat, l’Ajuntament, d’acord amb les direccions dels centres, ubicarà cartells informatius i farà treballs de senyalització de pintura als diferents accessos habilitats per cada escola. Tot l’alumnat ha d’entrar als centres amb la mascareta posada, a excepció dels menors de 6 anys. Durant tot l’horari escolar, cal vigilar la distància de seguretat i anar fent la neteja de mans de forma periòdica. S’intensificarà la neteja dels equipaments escolars durant tot curs escolar.

Les activitats extraescolars, organitzades per clubs, entitats i diferents col·lectius, ja s’han anat reprenent durant els darrers dies. Els protocols d’actuació segueixen centrats en l’ús de la mascareta, la distància i la neteja de mans, i si es detecta simptomatologia relacionada amb el coronavirus cal posar-se en contacte amb el CAP de referència per detectar si s’ha produït un contagi. L’Ajuntament farà seguiment de totes les activitats que es fan en equipaments municipals per articular mesures de suport o de neteja si es donés algun cas.

Segons les darreres dades del Departament de Salut, Sant Just continua amb molts pocs casos positius actius, i la situació a les residències de gent gran és tranquil·la i sense detecció del virus entre les persones residents. Tot i això, continuen vigents les mesures restrictives decretades a diferents municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, donat que la taxa de contagi o de reproducció efectiva a la nostra regió sanitària encara se situa per damunt de l’1. La voluntat del departament de Salut és situar-se en l’1 o per sota de forma constant, fet que indicaria que la xifra de nous positius és constant i no s’incrementa. L’ambulatori fa més d’un centenar de proves PCR diàries a persones que compleixen les situacions i requisits sanitaris per rebre-les. Paral·lelament s’està treballant amb la direcció del centre ambulatori la distribució d’espais del Centre Cívic Salvador Espriu per a que els pugui disposar per, entre d’altres tasques, fer-hi proves PCR i vacunacions, ampliant així els espais de l’ambulatori.