Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

L'Ajuntament de Sant Just designa una persona referent COVID perquè les entitats puguin organitzar activitats amb garanties

L’Ajuntament de Sant Just Desvern ha designat una persona referent COVID per a les entitats que organitzen activitats educatives, formatives, culturals, esportives i de lleure en el nostre municipi.

Aquesta persona treballarà coordinadament amb el Departament d’Educació i el Centre d’Atenció Primària de Sant Just Desvern perquè les entitats i associacions puguin continuar desenvolupant activitats de manera satisfactòria amb les mesures de seguretat adequades.

En cas de produir-se qualsevol incident, a banda d’enviar a la persona/ones al CAP l'er tal de que sigui/n valorada/es i seguir les indicacions de les autoritats sanitàries, s'haurà d'informar a la persona referent designada al telèfon 639 501 441, per tal d'activar tots els protocols de seguretat, en coordinació amb els serveis sanitaris locals.