Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

L'adhesió al Pacte del Baix Llobregat per a un impuls econòmic i social de la comarca, un dels punts del Ple de setembre a #SantJust

Aquest dijous 24 de setembre se celebra a les 19 h i presencialment a la Sala de Sessions de l'Ajuntament, la sessió ordinària del Ple de setembre. Per evitar riscos i acomplir els protocols de seguretat i protecció derivats de la pandèmia de la Covid19, la sessió plenària se celebra sense públic assistent.  Tot i així, es pot seguir la sessió en directe a través del canal youtube de l'Ajuntament. 

En aquesta sessió està previst aprovar el Compte General de 2019 integrat en el compte general de l'Ajuntament i els comptes anuals de Promunsa, després de l'informe favorable de la Comissió Especial de Comptes i després que durant l'exposició pública no s'hagi produit cap reclamació.

Un altre punt que es presenta a aprovació és l'estimació de sol·licitud per declarar d'especial interès públic les obres d'ampliació de l'escola Montserrat (2 aules d'educació infantil, modificació de lavabos i un despatx per a l'AFA) i bonificar el 95% de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres que ha presentat el Departament d'Educació de la Generalitat.

També es presenten a aprovació diversos punts de l'àmbit laboral i de personal de l'Ajuntament. En aquest cas, són modificacions del llocs de treball d'operador/a informàtic/a i també respecte als llocs de treball d'agent cívic/a. També per adaptar-los a les noves realitats i necessitats es modifica el lloc de treball d'enginyer/a industrial per emmarcar-lo en les necessitats de les situacions d'emergència, així com el lloc de treball de tècnic/a de mobilitat i via pública que es proposa sigui adscrit a la policia local. 

Des de l'àmbit econòmic, també es proposa al Ple l'aprovació de l'adhesió de l'Ajuntament al Pacte del Baix Llobregat per a un nou impuls econòmic i social. El Pacte posa de manifest un escenari en el qual es donen de manera simultània quatre crisis que afecten a la comarca: crisi sanitària, crisi social, crisi econòmica i crisi climàtica i del gran impacte que tenen sobre la ciutadania, les empreses, els agents socials... Es proposa un pacte per a la reformulació de l'estrategia territorial que enforteixi la comarca i posicioni a les seves institucions per tal d'impulsar el seu potencial al Baix Llobregat i poder respondre a les problemàtiques existents. Aquest pacte va ser aprovat pel Ple del Consell Comarcal i refrendat pel Consell d'Alcaldes i Alcaldesses del Baix Llobregat.

Finalment, des del punt de vist de l'àrea econòmica, es proposa l'aprovació d'un complement de productivitat extraordinari per compensar l’esforç i el compromís durant la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 a personal de diferents àrees municipals.

Dins de l'àmbit de Serveis a la Persona es proposa a aprovació la segona i última pròrroga del contracte amb l'empresa Tot Carrau, S.C.P. per a la gestió del Taller Municipal de Plàstica Carrau Blau amb una subvenció de 25.300 euros anuals tal i com especifica el contracte.

En aquest ple es presenten tres mocions. Una moció presentada pel grup municipal de la CUP relativa al camp de refugiats de Mória (Grècia), una altre presentada pel grup municipal d'ERC sobre la posada en marxa de la Llei de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d'arrendament d'habitatge, i una última moció presentada per Movem Sant Just per a l'impuls d'un Pacte Nacional per un turisme sostenible.

Finalment esmentar que, com a cada sessió plenària, també s'informarà sobre la situació econòmica financera periòdica, sobre l'execució pressupostària i els moviments de tresoreria, així com donar compte d'altres informacions, com per exemple, del seguiment de les mocions del primer semestre del 2020 d'acord amb la moció aprovada per fer el seguiment i transparència sobre les mocions aprovades a l'Ajuntament.

Podeu consultar l'ordre del dia del ple aquí