Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

En marxa el disseny i la priorització d'accions del Pla Local d'Infància i Adolescència de Sant Just

Aquests dies han finalitzat les sessions virtuals obertes a la ciutadania i el treball tècnic per elaborar i prioritzar les propostes del Pla Local d'Infància i Adolescència (PLIA) de Sant Just Desvern. L'Ajuntament va iniciar l'elaboració d'aquest pla al febrer, amb l'objectiu de conèixer les necessitats i mancances de les polítiques locals adreçades als infants i als i les adolescents del poble, reflexionar sobre aquestes, debatre i dissenyar actuacions per atendre i donar resposta als seus drets.

Això permetrà planificar de forma estratègica les polítiques d'infància i adolescència per poder pensar prèviament en la millor intervenció segons les necessitats existents i els recursos disponibles.

Després de la fase de diagnosi, en la qual s'ha analitzat la realitat del municipi quant a la infància, l'adolescència i les famílies, per detectar els punts forts i febles, ara s'ha iniciat la fase del disseny del PLIA amb la priorització d'actuacions i propostes de les sis línies estratègiques que s'han marcat (participació; ciutat; cultura i oci; benestar; infants, adolescents i famílies; i educació), i en la qual ha pogut participar la ciutadania a través de dues sessions online.

Les següents passes a seguir són la definició del pla d'actuació, la qual cosa suposarà l'ordenació de les accions i la seva calendarització. La proposta del Pla es farà pública i s’elevarà al Ple municipal per a la seva aprovació.