Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

El Butlletí d'octubre de Sant Just destaca l'adaptació de la Policia Local a les noves realitats per prestar millor servei a la ciutadania

La seguretat ciutadana, les actuacions de la Policia Municipal durant l'any 2019 i les accions dutes a terme en el marc de la situació sanitària a causa de la COVID-19 obren el Butlletí del mes d'octubre. L'article destaca com el servei de Policia Local s'adapta a les noves realitats amb l'objectiu de prestar millor servei a la ciutadania, i continuar sent un cos proper, preventiu i proactiu. 

La publicació també inclou entrevistes a Anna Maria Casas López, M. Pilar Junqué Casas, M. Isabel Pijoan Picas i Xavier Ortí Almirall, professores i professor que han finalitzat la seva etapa laboral als centres educatius del poble.

Altres articles del Butlletí d'aquest mes són del seguiment de les darreres mesures presses al poble per fer front a la COVID-19; les actuacions urbanístiques en marxa, com són les obres al carrer Dos de maig, l'equipament Soledat Sans a Mas Lluí, i l'espai Kiss&Ride habilitat al costat de l'escola Canigó.

Continua la campanya de suport al teixit comercial amb la publicació de sis pàgines amb les fitxes d'informació general sobre els comerços i serveis del municipi. Finalment, a l'espai d'agenda es destaquen diferents activitats que s'han programat per aquest mes, sempre que la situació sanitària ho permeti, com són les que s'han previst en el marc de les Festes de Tardor entre el 17 i el 25 d'octubre. El Butlletí es pot consultar online a través del web santjust.cat.