Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

Es recomana fer visites esglaonades al cementiri de Sant Just abans i després de l'1 de novembre

S'apropa la festivitat de Tots Sants i atès que el cementiri és un dels equipaments més visitats aquests dies, cal extremar les mesures de seguretat i prevenció per part de tothom amb l'objectiu de fer front a la COVID-19 i evitar els contagis. 

Com cada any, el cementiri amplia el seu horari d'obertura: els dies 26 i 27 d’octubre, i l’1 de novembre, de 9 a 18 h. Es demana que les visites siguin esglaonades, evitar les hores punta i, en la mesura del possible, evitar la visita el dia 1 de novembre. S'hi haurà d'accedir amb mascareta i seguint les mesures de seguretat que s'indiquen a l'equipament. Aquest any, també degut a la pandèmia, no se celebrarà cap acte al cementiri. 

S'adoptaran mesures de neteja i desinfecció periòdica de les instal·lacions, amb especial atenció a les zones i espais d’ús comú i a les superfícies, materials i equipaments de contacte més freqüents. 

Es recomana realitzar ofrenes florals naturals per respectar el medi ambient, així com no utilitzar gerros en els quals l’aigua pugui estancar-se, amb la voluntat de contribuir a reduir la proliferació del mosquit tigre. 

Al cementiri municipal es fan actuacions de manteniment per tal de tenir-lo en les millors condicions. Aquest any s'ha dut a terme la reparació dels teulats dels blocs de nínxols amb tela asfàltica; l'ampliació de les voreres de les agrupacions; la pintura de la façana exterior i la construcció de noves sepultures per a cendres.

Els horaris de visita i l'accés a l'equipament estan sotmesos a les mesures sanitàries derivades de la COVID que aquests dies estiguin vigents.