Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

Aclariment relatiu a butlletes de loteria emeses pel partit polític Via Democràtica de #santjust

En els últimes dies, diverses persones s'han adreçat a l'Ajuntament de Sant Just Desvern per sol·licitar el reintegrament d'una participació de la loteria de Nadal, aparentment premiada amb la devolució. A aquest efecte, l'Ajuntament informa que no és dipositari de cap sorteig tot i que, efectivament, s'ha pogut observar que el partit polític Via Democràtica, és l'emissor d'unes participacions en les quals hi fa aparèixer l'adreça de la Casa de la Vila.
Les persones que es trobin en aquesta situació s'han d'adreçar al partit polític emissor de les butlletes.