Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

El Ple aprova les ordenances per a 2021 i garanteix els drets de col·lectius sensibles amb el Pla per la Diversitat Sexual i de Gènere i el Pla Local d’Infància i Adolescència

El 29 de setembre es va celebrar la sessió ordinària del Ple d’octubre. En aquesta ocasió en format telemàtic, a causa de l’agreujament de la situació sanitària i les noves restriccions per fer front a la COVID-19. Com és habitual, el ple es va retransmetre a través del canal youtube de l'Ajuntament.

Es va aprovar la modificació de les Ordenances fiscals i reguladores de Preus Públics per a l’exercici 2021, amb els vots a favor de l’Equip de Govern (PSC i Movem Sant Just), l’abstenció d’ERC, la CUP i el regidor no adscrit, i el vot en contra de JXC-PAR. En general es congelen els tipus impositius de la resta de taxes i preus públics. En relació a l’Impost sobre Bens Immobles, s’ha aprovat un increment del 2% del tipus impositiu general, després de dos anys de congelació, i un increment del 10,55% del tipus especial aplicable al 10% dels béns immobles urbans que, per a cada ús, tingui major valor cadastral. Enguany no varien els valors cadastrals que determinen la base imposable de l’impost. Així mateix s’ha fet una revisió de les ordenances per introduir noves bonificacions, i per ampliar-ne les ja existents, com per exemple en el cas de l’IBI, en matèria de sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinent del Sol. Es contemplen també noves bonificacions en el preu públic de l’escola bressol municipal per tenir en compte les situacions de confinament derivades de la Covid-19.

Encara en àmbit COVID, i amb la voluntat d’ajudar al sector la restauració, el ple va aprovar per unanimitat la modificació de l’ordenança fiscal número 15 (taxa per la utilització especial o privativa de la via pública i dels espais públics), que permet cancel·lar en pagament de la taxa de terrasses fins a final d’any als establiments de restauració.

També s’ha donat un pas important en matèria de drets socials, amb l’aprovació, per unanimitat de tots els grups municipals, de l’adhesió al Pla per la Diversitat Sexual i de Gènere del Baix Llobregat; i del Pla Local d’Infància i Adolescència (PLIA), amb l’abstenció de JXC-PAR. El primer pla suposa el compromís de l’Ajuntament de Sant Just Desvern d’implementar, de manera coordinada amb el Consell Comarcal i la resta d’ajuntaments de la comarca, accions i polítiques públiques per la diversitat afectiva, sexual i de gènere, que promoguin i facin efectius els drets de les persones LGTBI. D’altra banda, el Pla Local d’Infància i Adolescència (PLIA) es va aprovar amb l’abstenció de JXC-PAR, i ajudarà a adaptar les estratègies de les polítiques municipals a les necessitats dels/de les infants i adolescents del poble.

En l’àmbit de Planificació Territorial, Habitatge i Medi Ambient, es va aprovar de forma definitiva la modificació del reglament del cementiri municipal; la ratificació de l’extinció de concessió del quiosc situat al Passeig Sagrera, amb l’abstenció de JXC-PAR; i l’aprovació de les bases i la convocatòria de subvencions per al projecte de foment d’ús de bosses reutilitzables en comerços de venda al detall de fruites, verdures i altres, amb els vots a favor de l’Equip de Govern, ERC i CUP, l’abstenció de JXC-PAR, i el vot en contra del regidor no adscrit.  

Pel que fa a l’Àrea de Serveis a la Persona, es van aprovar les pròrrogues dels contractes del servei de mobilitat i dels cursos d’arts plàstiques per a persones adultes, amb l’abstenció del regidor no adscrit; i del servei de consergeria i informació de diversos equipaments municipals, amb l’abstenció de JXC-PAR i la CUP. I tots els grups municipals van votar a favor de la modificació del reglament d’ús de la sala El Celler de Can Ginestar. La modificació del Pla Estratègic de subvencions de l’Ajuntament, i l’aprovació de les bases reguladores i de la convocatòria simultània de concurs públic per a l’atorgament de subvencions i formalització de convenis per a activitats d’utilitat pública o interès socials a desenvolupar durant el 2021, també s’han aprovat, ambdós punts amb l’abstenció de JXC-PAR.

A la sessió plenària també es va donar compte d'altres informacions, com ara del reconeixement de la indemnització a favor de l’empresa Gaudim Creanart per la suspensió del contracte de serveis dels cursos d’arts plàstiques per a persones adultes, amb motiu de la crisi sanitària derivada de la COVID-19; i es va fer la lectura del manifest Trans amb motiu del Dia Internacional per la despatologització de les personesTrans del 19 d’octubre.

 El Ple va finalitzar amb la intervenció de l’Alcalde, que va donar resposta a les preguntes que es van rebre per part de la ciutadania.

Podeu veure el Ple d’octubre al canal youtube de l'Ajuntament.