Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

Novetats per facilitar la tramitació de les justificacions i sol·licituds de noves subvencions per a les entitats i col·lectius de #santjust

L’Ajuntament ha aprovat les bases reguladores i la convocatòria simultània de concurs públic per a l’atorgament de subvencions i formalització de convenis per a activitats d’utilitat pública o interès socials a desenvolupar durant l’any 2021. El termini per presentar les sol·licituds, així com les justificacions de subvencions rebudes l’any 2020, finalitza el 31 de gener de 2021.

Conscients de les dificultats que ha suposat la pandèmia i les restriccions per la COVID-19 durant el 2020, l’Ajuntament vol facilitar i acompanyar més que mai les entitats i col·lectius locals a l’hora de preparar els tràmits, tant per justificar els ajuts de 2020 com per fer la sol·licitud de les noves sol·licituds per a 2021.

En  aquest sentit, i amb la voluntat d’agilitzar la tramitació de les justificacions dels ajuts rebuts el 2020, la qual endarrereix l’aprovació dels atorgaments de subvencions per  a l’any 2021, l’Ajuntament, excepcionalment,  compensarà els imports no justificats de les subvencions atorgades l’any 2020, descomptant-los de la proposta d’atorgament d’ajuts per a l’any 2021

D’altra banda, a partir del 16 de novembre es posa en marxa un nou espai temporal per a les entitats a la Casa de Cultura Can Ginestar, a la sala que fins ara acollia el Centre d’Interpretació del Municipi. Disposarà d’un ordinador i dos punts de connexió preparats per connectar portàtils, material d’oficina, una màquina multi funcions (que permet impressió, escaneig, etc.)  per tal que les entitats puguin preparar la documentació per fer les justificacions i les sol·licituds de subvencions.

L’espai està preparat per poder atendre i acompanyar les entitats, presencialment o on-line, aclarir dubtes i acompanyar-les en el procés de preparació de la documentació.

L’aforament permès serà de quatre persones d’una mateixa entitat, mentre continuïn les restriccions i mesures de seguretat per la COVID-19. Caldrà demanar cita prèvia a la consergeria de Can Ginestar, o a través dels tècnics i les tècniques referents de cada entitat.

Una darrera novetat d’aquesta convocatòria és la compulsa de la documentació justificativa. Els originals no es deixaran a l’Ajuntament, sinó que, a través de Cita Prèvia la compulsa de la documentació es farà de manera immediata a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC). Tanmateix, i com anys anteriors, caldrà adjuntar amb la instància de justificació la relació numerada de la documentació justificativa presentada.

El 2020 es van atorgar, dins la convocatòria de subvencions a concurrència, un total de  182.941,15€ dels 238.283,90€ pressupostats a un total de 61 entitats, així com diverses subvencions nominals. El pressupost 2021 manté la quantitat econòmica total per oferir suport a les entitats.

Podeu consultar els documents  al portal d’entitats santjust.org, que aquests dies s’està renovant per fer-lo més atractiu, àgil i funcional.