Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

Dijous se celebra un ple extraordinari per votar l’aprovació inicial del Pressupost General de l’Ajuntament i de l’empresa municipal PROMUNSA

Aquest dijous se celebrarà un ple extraordinari amb un sol punt a l’ordre del dia: l’aprovació inicial del Pressupost General de l’Ajuntament i de l’empresa municipal PROMUNSA per al 2021. El pressupost de l’Ajuntament proposat al ple ascendeix a 28,3 milions d'euros, mentre que el de l’empresa municipal PROMUNSA se situa en 4,2 milions d'euros. El pressupost consolidat, que representa la suma del pressupost de l’Ajuntament i el de l’empresa PROMUNSA amb l’eliminació de les transferències internes, ascendeix a 31,1 milions d'euros.

El pressupost que es presenta a ple s’ha vist afectat per les conseqüències de la Covid-19. La despesa de l'Ajuntament creixeria un 0,8% de cara a l'any vinent, amb un increment moderat de la despesa però amb una reformulació de les despeses. Els efectes de la pandèmia han obligat a replantejar moltes partides econòmiques i eliminar despeses que no es poden executar o s’han hagut de minimitzar.

Tot i aquests ajustos, les necessitats socioeconòmiques de la COVID es tradueixen en un increment de més de 700.000 euros del capítol 4 dels pressupostos, on es concentren les partides de suport als col·lectius i sectors més castigats per la pandèmia. La proposta pressupostària també inclou un increment de la despesa en tres àmbits clau: la neteja viària i la recollida de residus, la continuïtat de les polítiques de seguretat ciutadana integral i la primera fase de la implantació del nou Pla de Sistemes de Tecnologia a l’Ajuntament, que ha de permetre avançar en aspectes com l’administració electrònica, el teletreball i la superació de l’escletxa digital.

Enguany el debat polític sobre les ordenances fiscals (ingressos de l'Ajuntament) i els pressupostos (despeses de l'Ajuntament) s'ha dut a terme de forma simultània i s'ha treballat amb tots els grups municipals. Per aquest motiu, el ple s'ha convocat de manera extraordinària amb la intenció que la votació sobre l'aprovació dels pressupostos sigui al més propera possible a l'aprovació de les ordenances fiscals, que va tenir lloc el 29 d'octubre.  En tractar-se d'un ple extraordinari, no hi haurà punt de precs i preguntes.

El ple de dijous, que se celebrarà de forma telemàtica, es podrà seguir a través del canal de YouTube de l'Ajuntament.