Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

Emotiu ple de novembre en el qual s'acomiada Josep Perpinyà de l'Alcaldia de #SantJust

Ahir dijous es va celebrar la sessió plenària ordinària del mes de novembre en la qual Josep Perpinyà va presentar la seva renúncia a continuar al capdavant de l’Alcaldia de Sant Just Desvern. Un cop el ple va prendre coneixement de la seva renúncia, Josep Perpinyà va dirigir unes paraules i agraïments a tota la Corporació Municipal i a la ciutadania del municipi. Tots els portaveus dels grups municipals van intervenir per agrair la tasca de l’alcalde sortint i també ho van fer gairebé tots els regidors i regidores a títol individual. Finalment, i un cop van finalitzar les intervencions, Josep Perpinyà va deixar de presidir el ple, i va passar a presidir-lo el 1r Tinent d’Alcalde Joan Basagañas que van tancar el ple obrint el últim punt que és el de precs i preguntes.

Recordem que Josep Perpinyà va fer pública la seva renúncia a continuar com a alcalde i que ara s’obre el procés per convocar el ple que investirà a la nova persona que estarà al davant de l’alcaldia.

A banda d’aquest punt, també es van aprovar altres punts com els referits a l’àmbit econòmic, referents a la modificació de dues taxes corresponents a les ordenances fiscals aprovades recentment. Una fa referència a la taxa per estacionaments de vehicles a la via pública, i l’altra correspon a la taxa per utilització privativa o especial de la via pública o d’espais públics. Aquesta modificació es va aprovar amb el vot a favor de tots els grups municipals i l’abstenció de JxCat-AR. També es va aprovar la modificació de crèdit corresponent a la subvenció que s’atorga per als Centres Locals de Servei a les Empreses (CLSE) que es comparteix també amb altres ajuntaments i que pretén donar suport a l’emprenedoria i la posada en marxa de noves activitats econòmiques. Aquest punt es va aprovar amb el vot favorable del Govern (PSC i Movem) amb el vot del regidor no adscrit i amb l’abstenció de la resta de grups de l’oposició (JxCat-AR, ERC i CUP). Destacar també l’aprovació del reconeixement de l’aplicació íntegre de la valoració dels llocs de treball en l’àmbit de personal de l’Ajuntament que va ser aprovat per tots els grups municipals a excepció de JxCat-AR que es va abstenir.

En l’àmbit urbanístic, es va aprovar la ratificació de l’aprovació de pròrroga del contracte amb l’empresa ACSA. Aquesta empresa és la que presta el serveis d’obres i manteniment a través de la UIR (Unitat d’Intervenció Ràpida) a la via pública i en els edificis municipals. Va ser aprovar amb el vot favorable de PSC, Movem i regidor no adscrit i l’abstenció de JxCat-AR, ERC i CUP.

En l’àmbit de serveis a la persona, es va aprovar amb el vot favorable de tots els grups excepte de la CUP que es va abstenir el punt que modifica l’errada material en la primera pròrroga del contracte per a la prestació del servei de mobilitat internacional, un servei adreçat a joves, així com la primera pròrroga i modificació de contracte per a la prestació del servei preventiu i de cobertura sanitària en els actes que organitza l’Ajuntament amb motiu també per les noves necessitats que ha creat la Covid-19.

A continuació, el Govern va informar sobre informar de la situació econòmica financera i també sobre la contractació urgent de tres policies local per donar especial suport durant la pandèmia de la Covid-19.

La regidora de Polítiques de Gènere Gina Pol va llegir en nom de la Corporació el Manifest 25N 2020 de suport al Dia Internacional per l’eliminació de la violència envers les dones i que l’Ajuntament ha subscrit amb motiu del 25 de novembre d’enguany.

El 2n Tinent d’Alcalde va llegir la Declaració de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la sostenibilitat per una recuperació verda i socialment justa. Informem que la Declaració d’autoritats locals del món en suport al tractat vinculat a les Nacions Unides sobre empreses transnacionals i drets humans es va acordar per tots els grups municipals no donar lectura durant aquest ple.

Amb motiu de la pandèmia aquest ple es va fer en format telemàtic, però sí que es va poder seguir en directe pel canal Youtube de l’Ajuntament. Recordeu també que podeu recuperar-lo íntegrament en el mateix canal.