Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

Presa de possessió de la nova regidora en el Ple Extraordinari de #SantJust del dijous 17 de desembre

Aquest dijous 17 de desembre, a les 19 h, se celebrarà un Ple extraordinari en format telemàtic, seguint les recomanacions de les Administracions estatal i autonòmica de mesures necessàries per a la protecció de la salut i seguretat de la ciutadania, i per evitar la mobilitat de les persones assistents, amb l'objectiu de contenir el contagi de la COVID-19. La sessió es podrà seguir per streaming al canal de youtube de l'Ajuntament. 

El primer punt de l'ordre del dia serà la presa de possessió d'Alicia Murciano Zurita com a nova regidora, atesa la renúncia de Josep Perpinyà i Palau com a alcalde i regidor del consistori. 

Com a conseqüència d'aquests canvis, es presentarà a ple l'aprovació de la modificació de l'horari i composició de les Comissions informatives permanents, el nomenament de les persones representants de l'Ajuntament en òrgans col·legiats externs i la modificació parcial dels règims de dedicació exclusiva i parcial del personal electe de la corporació. 

També està prevista l'aprovació de rectificació i aclariment de l'Acord del ple municipal de 19 de desembre de 2019 de modificació del contracte de gestió del Complex Esportiu Municipal La Bonaigua per a la remodelació dels vestidors, en el sentit d’afegir que l’execució de les obres dels vestidors per part del contractista s’haurà de portar a terme durant els mesos de juliol a agost de 2021, amb un marge de flexibilitat d’un mes més. La resta de les condicions de la modificació contractual resten inalterables.

Quant a l'àrea de Serveis a la Persona, es porten a votació dos punts. D'una banda, l'aprovació d'alliberament sobrant del contracte per a la prestació de servei bàsic d’ajuda a domicili corresponent a l’exercici econòmic; i de l'altra, l'alliberament del crèdit sobrant dels document comptables “a” referents a les bases reguladores i la convocatòria simultània de concurs públic per a l’atorgament de subvencions i formalització de convenis per a les activitats d’utilitat pública o interès social a desenvolupar durant l’any 2020.