Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

Millores de mobilitat a la zona de La Miranda de #SantJust

L’Ajuntament ha iniciat diverses accions de millora de la mobilitat a la zona de la Miranda, amb l’objectiu d’augmentar la fluïdesa de la circulació en hores punta d’entrada i sortida de la Institució La Miranda. Les accions previstes són:

-Implantació d’una zona d’aparcament Kiss&Ride a l’esplanada situada a tocar de la Institució La Miranda, amb l’objectiu descongestionar la rotonda i els carrers adjacents en hores punta.

-Aplicació del sentit únic als carrers Sant Josep, Batista i Roca i Bruc, també amb el propòsit de millorar la fluïdesa de circulació a la zona i reduir el nombre de vehicles que desemboquen a la rotonda. Aquest canvi permet l’aparcament amb 33 noves places per a cotxes i 24 noves places per a motos.

-Millora de la regulació del girs i encreuaments. A tall d’exemple, està previst eliminar la prohibició de girar a la dreta des del carrer Sant Josep cap el carrer Canigó, per tal que els vehicles disposin d’una via alternativa per sortir de la zona.

-Implantació de mesures reductores de la velocitat per millorar la seguretat de vianants i ciclistes.

-Instal·lació de càmeres lectores de matrícules al c. Dos de Maig per evitar l’accés de vehicles no autoritzats. La limitació d’accés coincidirà amb els horaris d’entrada i sortida de la Institució La Miranda, evitant els col·lapses que es produeixen en aquesta via.

Per a més informació, podeu consultar el web de mobilitat de l’Ajuntament, on també podeu formular consultes o suggeriments.