Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

El darrer ple del 2020 a #SantJust es celebra aquest dimecres 23 de desembre

Sant Just Desvern encara el darrer ple de l'any. Un any en el qual bona part de les sessions plenàries s'han hagut de celebrar en format online, cosa que ha suposat un canvi important en la celebració de les sessions, com a conseqüència de la pandèmia i que ha marcat també la vida política d'aquest 2020.

Aquest mes de desembre també es celebra el ple en format telemàtic. El darrer ple de l'any se celebrarà el proper dimecres 23 de desembre, a les 19 h, i com és habitual es podrà seguir a través del canal YouTube de l'Ajuntament.

El primer punt que es presenta a aprovació és la pròrroga per al 2021 de l'acord d'establiment de criteris objectius del complement que té per finalitat el foment i la millora assistèncial entre el personal que pertany al cos de la Policia Local.

En l'àmbit de la planificació territorial, habitatge i medi ambient, es presenten a aprovació diversos punts. Un d'ells és l'inici i convocatòria de la licitació del contracte del servei de neteja de les dependències municipals, aprovació del plec de clàuslules administratives i de prescripcions tècniques. En un altre àmbit diferent, és presenta al ple l'adhesió de l'Ajuntament a l'Associació de Municipis i Entitats per l'Energia Pública. També es proposa l'aprovació definitiva de la delimitació de les franges exteriors de protecció contra incendis forestals, i en darrer lloc, el fet que Ple quedi assabentat sobre la sentència del TSJC que declara la nul·litat de l'ordenança reguladora de les condicions d'emplaçament i instal·lació dels clubs de fumadors de cànnabis o derivats al municipi.

En l'àmbit de Serveis a la Persona, es presenta a aprovació el conveni de col·laboració entre el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament i l'Ajuntament en matèria de solidaritat per a l'any 2020. També es presenten a aprovació diversos punts que afecten al Complex Esportiu Municipal La Bonaigua derivades de les restriccions per la pandèmia i que han causat la impossibilitat d'execució i suspensió parcial del contracte de consessió per a la gestió del Complex. També es presenta a aprovació la revisió de preus del contracte durant l'any 2020.

En darrer lloc es presenta a aprovació l'adhesió al conveni de col·laboració subscrit entre l'AMB i l'Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona per a la regulació de la cooperació i col·laboració administrativa per garantir i dotar de serveis assistencials en l'àmbit d'emergències i urgències socials, fins al 31 de desembre de 2022. 

També és presenta una moció per la creació d'una taula de treball d'informació i debat per formular les propostes de Sant Just a l'AMB per a l'aprovació del Pla Director Urbanístic de l'AMB.

Podeu consultar l'ordre del dia del ple aquí.