Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

El Ple aprova la revisió de preus i l'equilibri econòmic com a conseqüència de la pandèmia del CEM La Bonaigua de #SantJust

Ahir es va celebrar el darrer ple ordinari de l'any, el del mes de desembre. Es va haver de celebrar amb mitjans telemàtics per respectar les mesures restrictives derivades de la pandèmia per la Covid19. El ple va començar amb mitja hora de retard per motius tècnics aliens a l'Ajuntament. Es va poder seguir en directe a través del canal YouTube de l'Ajuntament, i ara també, el podeu recuperar a través del mateix canal.

El ple va aprovar la pròrroga per al 2021 de l'acord d'establiment de criteris objectius del complement que té per finalitat el foment i la millora assistèncial entre el personal que pertany al cos de la Policia Local. Va ser aprovat amb el vot a favor del Govern (PSC i Movem Sant Just), ERC i el regidor no adscrit. El grup municipal JXCat-AR es va abstenir i la CUP va votar en contra.

En l'àmbit de la planificació territorial, habitatge i medi ambient, es van tractar diversos punts. Em primer lloc es va aprovar la convocatòria de la licitació del contracte del servei de neteja de les dependències municipals que afectarà a 23 equipaments, incloses les escoles i l'escola bressol que reben un servei intens de neteja, o el Casal de Joves que és un equipament que s'inclou de nou. També s'ha adaptat el conveni de les 35 treballadores al conveni del sector. Aquest és un plec que tindrà una durada entre el 2021 i el 2024 amb un import de 840.000 € per any. Aquest punt va ser aprovat amb el vot a favor del PSC, Movem, JXCat-AR i el regidor no adscrit. ERC es va abstenir i la CUP va votar en contra.

Dins del mateix àmbit, es va aprovar per unanimitat de tots els grups municipals l'adhesió de l'Ajuntament a l'Associació de Municipis i Entitats per l'Energia Pública. Acompanyar la transició energètica i impulsar un model més just en l'àmbit energètic són els objectius d'aquesta associació que forma xarxa entre una seixantena de municipis.

També es va aprovar definitivament la delimitació de les franges exteriors de protecció contra incendis forestals amb l'objectiu de protegir les zones limítrofs de les zones urbanes amb el Parc de Collserola. El punt es va aprovar amb vot a favor de tots els grups municipals, excepte ERC que es va abstenir.

Finalment, el Ple va votar el fet que resta assabentat de la sentència del TSJC de Catalunya que declara la nul·litat de l'ordenança reguladora de les condicions d'emplaçament i instal·laciió dels clubs de fumadors de cànnabis o derivats a Sant Just Desvern. Aprovat amb el vot a favor del PSC, Movem, JxCat-AR i regidor no adscrit. ERC es va abstenir i la CUP va votar en contra.

En l'àmbit de Serveis a la Persona, s'ha aprovat per unanimitat el conveni de col·laboració entre el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament i l'Ajuntament en matèria de solidaritat per a l'any 2020.

També es van aprovar diversos punts relacionats amb la gestió del Complex Esportiu Municipal La Bonaigua, respecte a la impossibilitat d'execució i suspensió parcial del contracte derivades de les restriccions per la pandèmia, tant a la primera com a la segona onada. Es van aprovar amb el vot favorable del Govern (PSC i Movem), ERC i regidor no adscrit, i l'abstenció de JxCat-AR i CUP. I en aquest sentit, també es va aprovar la revisió de preus del contracte per a la gestió del Complex durant el 2020, amb el vot favorable del PSC, Movem, ERC i regidor no adscrit. JxCat-AR es va abstenir i la CUP va votar en contra.

En darrer lloc es va aprovar l'adhesió al conveni de col·laboració subscrit entre l'AMB i l'Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona per a la regulació de la cooperació i col·laboració administrativa per garantir i dotar de serveis assistencials en l'àmbit d'emergències i urgències socials, fins al 31 de desembre de 2022. Aquest punt es va aprovar per unanimitat de tots els grups municipals.

En aquest ple només es va presentar una moció. La va presentar ERC per a la creació d'una taula de treball d'informació i debat per formular les propostes de Sant Just a l'AMB per a l'aprovació del Pla Director Urbanístic de l'AMB. La moció va ser aprovada pel PSC, Movem, ERC i CUP. Es van abstenir JxCat-AR i el regidor no adscrit.

En aquest ple també es van presentar 4 punts d'urgència. Prèviament a la seva aprovació, es va haver d'aprovar la urgència de cada punt.

El primer punt d'urgència que es va presentar al Ple va ser la resolució de les al·legacions i aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals i preus públics de l'Ajuntament per al 2021. Només hi havia una al·legació i va ser desestimada. Aquesta resolució es va aprovar amb el vot favorable del Govern (PSC i Movem), l'abstenció d'ERC, CUP i regidor no adscrit. El grup municipal de JxCat-AR va votar en contra.

També es va votar per urgència el punt del restabliment de l'equilibri econòmic de la concessió administrativa per a la gestió del CEM La Bonaigua amb motiu de la situació generada per la Covid19 entre el 13 de març al 21 de juny de 2020. El punt va ser aprovat per PSC, Movem, ERC i regidor no adscrit. JxCat-AR i CUP van votar en contra.

Un altre dels punts va ser l'aprovació de les característiques i retribució d'un lloc de treball a desenvolupar per personal eventual i que va ser aprovat favorablement pel PSC, Movem i el regidor no adscrit. La resta de grups, JxCat-AR, ERC i la CUP es van abstenir.

Finalment, es va aprovar per tots els grups municipals excepte JxCat-AR que es va abstenir, el pagament de la quota anual d'adhesió de l'Ajuntament a la Xarxa d'Espais de Producció i Creació de Catalunya (XARXAPROD.CAT).

Per acabar el Ple, l'alcalde Joan Basagañas ha recordat que malauradament ja són 42 dones, 8 d'elles a Catalunya, les dones assassinades i víctimes per la violència masclista.  També ha donat resposta als precs i preguntes que han formulat els regidors i regidores de la Corporació, així que les que s'han rebut a l'Ajuntament per part de la ciutadania.

Recordeu que podeu recuperar la restransmissió de Ple a través del canal YouTube de l'Ajuntament.