Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

El canvi d'alcaldia a #santjust impulsa el nou cartipàs 2019-2023

En data 21 de desembre es va dictar el Decret d'Alcaldia del nou cartipàs municipal (2019-2023), en el qual es defineix l'estructura organitzativa de l'Ajuntament, el nomenament de tinences d'Alcaldia, la constitució de la junta de govern local i les regidories, així com les persones que n'assumeixen les responsabilitats. Aquest nou cartipàs és fruit de l'elecció de Joan Basagañas Camps com Alcalde-President de l'Ajuntament de Sant Just Desvern, el qual, prèvia acceptació i promesa del càrrec va prendre possessió del seu càrrec en el Ple Extraordinari del 28 de novembre de 2020. 

Algunes regidories han modificat la seva denominació i atribucions i, com a novetat, respecte el cartipàs anterior, sorgeixen tres regidories noves: Gent Gran, Ciutat Digital i Benestar Animal.

Podeu consultar el cartipàs a santjust.cat.