Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

Comença la campanya informativa sobre el canvi de model de recollida de residus amb contenidors intel·ligents

La campanya informativa sobre la implantació del nou model de recollida de residus domiciliaris ha començat sota el lema "A Sant Just, canviem el xip!". La campanya continuarà properament amb accions informatives per donar a conèixer el nou sistema.

El model, basat en contenidors intel·ligents, afectarà els contenidors de rebuig i orgànica, que s’hauran d’obrir amb una targeta identificativa vinculada a cada habitatge. L’objectiu del nou model és superar el 65% de recollida selectiva (actualment, a Sant Just, és del 58%), per tal d’assolir els percentatges requerits per la Unió Europea. Les dades enregistrades a través de les targetes seguiran una estricta política de privacitat i seran utilitzades exclusivament per optimitzar el funcionament del sistema.

El canvi del sistema de recollida de residus domiciliaris serà esglaonat per zones i La Miranda-Canigó és el primer barri on s'implantarà. Properament es durà a terme una campanya a la zona, amb informació porta a porta sobre com obtenir la targeta i començar a utilitzar-la i accions de suport amb informadores i informadors de carrer.

Els perfils @santjustresidus a Twitter i Instagram ofereixen informació actualitzada sobre el nou model i resolen dubtes. D’altra banda, el Butlletí de febrer dedicarà un espai a informar sobre la implantació del nou model de recollida de residus.