Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

El compromís amb la reducció del consum energètic, un dels punts del Ple d'avui a #santjust

A la sessió plenària, que tindrà lloc avui dijous 31 de gener, a les set de la tarda, a la Casa de la Vila es donarà compte del Decret d'Alcaldia del dia 24 de gener, el qual determina l'objectiu de reduir un 10% el consum energètic per a l'any 2013 en totes les dependències municipals. El compromís de l’Ajuntament amb el respecte al medi ambient i la reducció del consum energètic és ferm. S’han fet passes i accions importants però s’ha vist que cal fer-ne més per aconseguir una reducció efectiva del consum energètic. Aquest objectiu es considera assolible desenvolupant bones pràctiques en en el conjunt dels equipaments municipals. 

Aquest Ple també ratificarà els decrets d'Alcaldia de nomenament del nou gerent de l'Ajuntament i que també exerceix com a Cap de l'Àrea de Política Territorial, Habitatge i Medi Ambient, i del nou cap de l'Àrea de Serveis Generals, Economia i Sostenibilitat; i d'aprovació de les tarifes del Complex Esportiu Municipal La Bonaigua per a l'any 2013 i dels servei de natació escolar. 

Un altre punt de l'ordre del dia és l'aprovació inicial de la modificació puntual del Pla General Metropolità a l'àmbit de Can Ginestar i passeig Sagrera a l'entorn del nucli urbà de Sant Just Desvern, amb la voluntat de garantir la conservació d’un espai lliure públic plenament vinculat a l’àmbit de la finca de la masia de Can Ginestar. L'aprovació de la modificació suposa, doncs, suspendre la tramitació de plans urbanístics, projectes de gestió urbanística i d'urbanització, l'atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d'edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d'instal·lació o ampliació d'activitats o usos concrets i d'altres autoritzacions municipals en l’àmbit objecte de la modificació de planejament. 

En aquesta sessió plenària també es presentaran quatre mocions, tres per part de CiU i una de Junts per Sant Just. El grup municipal de Convergència i Unió demana que es "modifiqui l'ordenança fiscal que regula l'impost de Béns Immobles", que va ser aprovada definitivament pel ple del 20 de desembre i publicades al BOP el 31 del mateix mes, després del període establert d'al·legacions. CiU presenta moció també per " reclamar a l'Estat Espanyol que no centrifugui el seu dèficit a Catalunya". Altres dos mocions, una presentada per CiU i l'altra pel grup municipal de Junts per Sant Just, són relatives a d'adhesió a la Declaració de Sobirania i el dret a decidir del poble de Catalunya aprovada pel Parlament de Catalunya. 

Els punts de l'ordre del dia  es poden escoltar íntegrament al servei de plens online de l'apartat novetats de santjust.cat. En els dos mesos de funcionament d'aquest aplicatiu, més d'un centenar de persones l'han utilitzat. 

Orde_del_dia_Ple_31-01-2013.pdf