Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

La Corporació pren coneixement de la renúncia del regidor d’ERC Jordi Porta en el ple de gener

Ahir es va celebrar el ple municipal ordinari corresponent al mes de gener, en què Jordi Porta Pruna, del grup municipal d’ERC, va anunciar la seva renúncia com a regidor després de sis anys a la Corporació. Durant el mandat 2015-19 va ser regidor de Transports, Mobilitat i Seguretat viària i, en el mandat actual, ha estat regidor de l’oposició.

En l’Àrea de Planificació Territorial, Habitatge i Medi Ambient, el ple va donar conformitat al text refós de la modificació puntual del Pla General metropolità a l’àmbit de la Carretera Reial - Parc de Torreblanca - Can Biosca, amb els vots favorables de PSC, ERC, Movem i el regidor no adscrit i els vots en contra de JuntsxCAT-PAR i la CUP. El document contempla una nova proposta d’ordenació urbanística en aquesta zona, situant la nova edificació en paral·lel als edificis de Carretera Reial – Torreblanca, millorant la integració del conjunt de l’illa i separant-se més de l’edifici confrontat (25 metres entre edificacions). El text refós se sotmet ara a un procés d’informació pública per termini d’un mes.

En l’Àrea d’Alcaldia Presidència i de Serveis Generals, Economia i Sostenibilitat, el ple va aprovar la rectificació d’una errada material en el nomenament de representants de l’Ajuntament en òrgans externs, amb els suports de l’equip de govern (PSC i Movem) i el regidor no adscrit i les abstencions de la resta de grups (JuntsxCAT-PAR, ERC i la CUP).

Al ple també es va donar compte del decret de determinació de l’estructura organitzativa de l’Ajuntament, el nomenament de tinences d’Alcaldia, la constitució de la Junta de Govern Local i la delegació de determinades atribucions de l’Alcaldia a favor de la Junta de Govern Local i determinades persones regidores. Podeu consultar la nova estructura organitzativa de l’Ajuntament (cartipàs), aprovat per decret d’alcaldia el 21 de desembre de 2020.

Dins l’ordre del dia, va entrar un punt d’urgència, aprovat per unanimitat, que modifica el dia de convocatòria de les comissions informatives. Amb aquest canvi, els grups municipals disposaran de més temps per els treballar els expedients que s’eleven al ple.

En l’apartat de mocions, el grup municipal d’ERC va presentar una moció d’urgència per donar suport als encausats i encausades per les manifestacions a la Jonquera. La moció va prosperar amb els vots favorables de JuntsxCAT-PAR, ERC, CUP i el regidor no adscrit, l’abstenció de Movem i els vots en contra del PSC.

El ple es pot consultar íntegrament a través del canal de YouTube de l’Ajuntament.