Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

Els centres educatius de #santjust obren les portes a les famílies i es preparen per les preinscripcions del curs 2013-14

Les visites que organitzen els centres escolars entre febrer i març tenen l'objectiu de mostrar la seva activitat, organització i projecte, com a pas previ al procés de preinscripció, per tal que les famílies puguin escollir l'escola dels seus fills i filles.

L'elecció de centre educatiu és una opció de cada família d'acord amb els seus criteris, interessos i necessitats, i en aquest sentit és important conèixer el projecte educatiu i ideològic, l'ús de les TIC, les relacions de les famílies amb el centre, del centre amb l'entorn i els valors que es fomenten. 

El procés de preinscripció es desenvolupa en el marc d'una normativa que estableix el règin d'admissió de l'alumnat, les normes d'accés als centres sostinguts amb fons públic, i un calendari que marca totes les accions del procés, des de la preinscripció fins a la matriculació.

L'educació constitueix un dels eixos estratègics del desenvolupament de les persones i de les ciutats, i una de les prioritats de l'acció municipal. Això es materialitza en el conjunt d'actuacions i activitats que du a terme l'Ajuntament de Sant Just Desvern, des de les seves competències en materia educativa, com en la promoció de diferents projectes i activitats educatives de suport i d'orientació, per acompanyar l'escolaritat i propiciar l'èxit escolar.