Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

Sant Just comença el procés per elaborar el Pla Local de Salut

Davant la necessitat de disposar d’una planificació estratègica per millorar la salut i el benestar de les persones del municipi, l’Ajuntament de Sant Just Desvern va aprovar dins el PAM (Pla d’Acció Municipal) el compromís de portar a terme l’elaboració del Pla Local de Salut (PLS) de Sant Just Desvern. Es tracta d’un instrument que recull la planificació, l’ordenació i la coordinació de les actuacions que es fan en matèria de Salut Pública (prevenció, promoció i protecció) a nivell municipal.

El PLS s’elaborarà de manera participada, amb la col·laboració de les persones que formen el Consell de Salut i Benestar Social, d’agents locals i altres persones i/o professionals vinculats a l’àmbit sanitari. El Pla, que està previst aprovar abans de l’estiu de 2021, posarà a disposició de l’Ajuntament i la ciutadania, l’anàlisi de la situació de salut i la definició de línies d’intervenció per a ser portades a terme al municipi durant el període 2021-2024, seguint el model de determinants de la salut i incorporant una visió salutogènica.