Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

Aprovada al ple de #santjust la moció d'adhesió a la Declaració de Sobirania i el dret a decidir del poble de Catalunya

La moció d'adhesió a la Declaració de Sobirania, presentada per CiU i Junts per Sant Just, va comptar també amb els vots a favor d'ICV-EUiA i del PSC. El PP i Via Democràtica van votar-hi en contra. Tots els grups municipals van manifestar la seva posició respecte la sobirania i el dret a decidir, un tema de màxima actualitat. Podeu escoltar les intervencions dels diferents grups al servei de plens online de l'apartat novetats de santjust.cat

Pel que fa a les altres dues mocions presentades, la referent a la modificació de l'Ordenança Fiscal que regula l'Impost de Bèns Immobles amb efectes de 2013 va ser rebutjada -només va comptar amb els vots a favor del grup que la va presentar (CiU)-, i la que reclamava a l'Estat espanyol que no centrifugui el seu dèficit a Catalunya es va acabar aprovant amb els vots a favor de CiU, PSC, Junts per Sant Just, ICV-EUiA, i l'abstenció del PP i de VD. 

Els decrets d'Alcaldia de nomenament del nou gerent de l'Ajuntament -que també exerceix com a Cap de l'Àrea de Política Territorial, Habitatge i Medi Ambient-, i del nou cap de l'Àrea de Serveis Generals, Economia i Sostenibilitat es van ratificar amb els vots a favor de l'Equip de Govern i del PP, i l'abstenció de CiU i VD. I el d'aprovació de les tarifes del Complex Esportiu Municipal La Bonaigua per a l'any 2013 i dels servei de natació escolar amb els vots a favor de l'Equip de Govern i PP, l'abstenció de CiU i el vot en contra de VD. 

L'aprovació inicial de la modificació puntual del Pla General Metropolità a l'àmbit de Can Ginestar i passeig Sagrera a l'entorn del nucli urbà de Sant Just Desvern es va aprovar per unanimitat de tots els grups municipals amb representació al consistori. La voluntat d'aquesta acció és garantir la conservació d’un espai lliure públic plenament vinculat a l’àmbit de la finca de la masia de Can Ginestar. L'aprovació de la modificació suposa, doncs, suspendre la tramitació de plans urbanístics, projectes de gestió urbanística i d'urbanització, l'atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d'edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d'instal·lació o ampliació d'activitats o usos concrets i d'altres autoritzacions municipals en l’àmbit objecte de la modificació de planejament. Amb aquesta aprovació, a més, s'allibera sostre i densitat a l'entorn de Can Ginestar i es reubica a l'entorn del passeig Sagrera, on es podran construir en el futur habitatges de lliure mercat i de promoció pública.

A la sessió plenària també es va donar compte del Decret d'Alcaldia del dia 24 de gener, el qual determina l'objectiu de reduir un 10% el consum energètic per a l'any 2013 en totes les dependències municipals. S’han fet passes i accions importants però s’ha vist que cal fer-ne més per aconseguir una reducció efectiva del consum energètic, és per això que s'ha fixat aquest objectiu, el qual es considera assolible desenvolupant bones pràctiques en el conjunt dels equipaments municipals.