Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

S'ajorna el sorteig de la promoció d’habitatge públic a Mas Lluí de #santjust previst pel dilluns dia 4 de febrer

En les últimes hores, l'entitat bancària que facilitava el crèdit per a la construcció dels habitatges, ha comunicat a Promunsa que no pot concedir-lo, responent a una mesura de control de la Comunitat Europea sobre les entitats financeres espanyoles que fa que es limiti la concessió de crèdits.

L’Empresa Municipal de l’Habitatge, Promunsa, ja informava a les bases d’adjudicació dels habitatges, que la promoció estava condicionada a obtenir el finançament necessari per construir-los.

Les 66 famílies que s’han interessat per optar a un d’aquests habitatges, han estat informades de l’ajornament del sorteig. Aquestes no han abonat cap pagament, tenint en compte que no són adjudicatàries.

Es tracta de la promoció pública de 54 habitatges en règim de protecció oficial que Promunsa  té previst construir al c.Violeta Parra de Mas Lluí.