Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

Actuacions en marxa a espais i equipaments de Sant Just

L’Ajuntament té en marxa diferents actuacions al municipi, com ara la instal·lació d'un tancament perimetral que protegeixi el jaciment iber de la Penya del Moro, atesa la considerable afluència de visitants.

A la masia de Can Freixes s’està treballant en la reconstrucció del volum de l’eixida, on el forjat i la coberta estaven molt malmesos i s’havien esfondrat a causa del pas del temps. A part dels treballs de reconstrucció, es vol consolidar tota la façana de l’edifici i tornar a construir les antigues arcades de l’eixida, per tal de recuperar la imatge original de la masia.

Les obres al carrer Caçadors tenen l’objectiu de millorar qualitativament les seves característiques, tant pel que fa a l’accessibilitat de les voreres, com a la mobilitat rodada, el mobiliari urbà, els passos de vianants i els aparcaments. La nova secció del carrer presenta unes voreres més amples, amb els escocells trepitjables per donar un espai de pas més agraït als vianants. Es proposa també la creació de tres zones de descans per pacificar el carrer i donar un espai d’estada al veïnat.

I un cop finalitzades les obres de reurbanització del carrer Pont i de l’entorn de Madre Sacramento, les companyies han iniciat el desmuntatge dels pals que sustentaven el cablejat de telecomunicacions. Amb aquesta operació s’aconsegueix alliberar d’obstacles les zones de pas i millorar l’accessibilitat de l’espai públic.