Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

Des del dijous 25 de març, els contenidors de matèria orgànica de la zona de La Miranda-Canigó s'obren amb targeta

Els contenidors de matèria orgànica de La Miranda-Canigó s’afegeixen als de la fracció resta i, des del 25 de març, s'obren amb la targeta que s’ha lliurat al veïnat de la zona. Fins ara, 710 habitatges han recollit la seva targeta, el que representa un 76% del total d’habitatges de La Miranda-Canigó, on s'ha dut a terme la prova pilot del nou model. Les veïnes i veïns que encara no tinguin la targeta han d’adreçar-se al servei de residus a través del telèfon 635 86 52 85 o del correu electrònic residus@santjust.cat.

Amb la implantació dels contenidors de matèria orgànica amb obertura amb targeta es completa la primera fase del nou sistema de recollida de residus domiciliaris, que ha tingut lloc a La Miranda-Canigó. Els contenidors amb obertura amb targeta s’aniran implantant progressivament a la resta de zones del municipi, amb campanyes informatives prèvies al repartiment de targetes.