Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

El Govern impulsa el canvi de contenidors a tot Sant Just: nous, amb més capacitat i obertura amb pedal.

L’Equip de Govern porta al Ple ordinari del mes d’abril la proposta de  modificació del contracte actual de recollida de residus i neteja viària, per tal de donar cobertura a les noves necessitats de la ciutadania, motivades per l’arribada del Coronavirus, amb uns nous contenidors de major capacitat i amb un sistema d’obertura amb pedal.

Sense renunciar al canvi de model de recollida amb contenidors amb xip, ja iniciat al barri de La Miranda-Canigó, que té com a objectiu millorar els índexs de recollida selectiva al municipi, amb aquesta modificació del contracte Sant Just podrà disposar a final d’aquest any de nous contenidors, amb els quals s’estendrà a tot el municipi l’obertura amb targeta dels contenidors d’orgànica i resta.

Els nous contenidors proposats per l’Equip de Govern són de càrrega lateral, tenen més capacitat i els que tenen el sistema de tancament amb tapa s’obriran amb pedal. D’una bandapermetran resoldre el problema d’algunes bateries que actualment es veuen desbordades i, de l’altra, facilitaran una obertura més còmoda, higiènica i segura.