Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

El ple d’abril votarà destinar gran part del romanent de tresoreria al Pla d’Inversió 19-23

Dijous se celebra, de forma telemàtica, el ple municipal ordinari del mes d’abril, en què Pere Bosch i Cuscó prendrà possessió com regidor de JuntsxCAT-PAR.

Un dels punts més destacats del ple és la votació de la modificació del pressupost per destinar part del romanent de tresoreria de l’any 2020 al Pla d’inversió 2019-23. La proposta que se sotmetrà a debat preveu destinar prop de 3,4 milions d’euros a diverses partides pressupostàries, la gran majoria de les quals recauen en el Pla d’Inversió del Mandat 2019-23.

Aquestes són algunes de les inversions més destacades que es finançaran, totalment o parcialment, amb el romanent de tresoreria són:

  • Inici de la remodelació de la Sala Municipal de l’Ateneu.
  • Construcció de la nova escola bressol municipal.
  • Reurbanització del carrer Ponce de León.
  • Reurbanització del carrer Verge del Pilar.
  • Reurbanització del carrer Bonavista (entre Major i Creu).
  • Reurbanització del carrer Caçadors.
  • Nou camp de futbol.
  • Remodelació dels banys de l’Escola Montseny.
  • Millores en la il·luminació de carrers.

En aquest sentit, el ple també votarà l’aprovació inicial dels projectes de reurbanització dels carrers Caçadors i Verge del Pilar i l'aprovació del projecte per a les obres de millora de la Sala Municipal de l’Ateneu de Sant Just Desvern.

En l’àmbit de la mobilitat, es presentaran al ple les bases per a la concessió de subvencions per fomentar l’ús del transport públic i la mobilitat sostenible. El programa inclou dues línies d’ajuts: una per a l’atorgament de targetes de transport públic per a persones que realitzin estudis acadèmics en un altre municipi i una altra per a la compra de bicicletes o patinets elèctrics, destinada a joves.

Un altre dels punts destacats de la sessió plenària de dijous és l’aprovació inicial d’un reglament del nomenclàtor de Sant Just Desvern. L’objectiu és regular el procediment per a la denominació de carrers, passatges, avingudes, places, espais i/o equipaments del municipi d’acord amb uns criteris generals, posant l’accent en la recuperació de noms de dones.

En l’últim punt de l’Àrea de Planificació Territorial, Habitatge i Medi Ambient, se sotmetrà a debat i aprovació la modificació del contracte de neteja viària i recollida de residus. L’objectiu principal d’aquesta modificació és el canvi dels contenidors de recollida de residus domiciliaris per uns de més grans, més accessibles i més higiènics, que permetrien incrementar en un 81% la capacitat de recollida de les fraccions reciclables. Aquesta modificació no implica un canvi en el model de recollida amb contenidors amb xip, ja iniciat al barri de La Miranda-Canigó, que té com a objectiu millorar els índexs de recollida selectiva al municipi.

En l’apartat de mocions, el grup municipal d’ERC presenta una moció per al reconeixement públic del dol perinatal, gestacional i neonatal. La proposta d’acords inclou la creació d’un espai de suport i confort per a aquelles persones que han patit una pèrdua perinatal, gestacional o neonatal en forma d’espai físic al cementeri municipal.

A continuació, i per tancar el ple, s'obrirà el torn de precs i preguntes. Recordem que, degut a la situació sanitària, els plens s'estan celebrant de manera telemàtica i per tant no es permet l'assistència de públic presencial a les sessions plenàries. Per presentar precs i preguntes al ple, cal enviar un correu electrònic a l’adreça preguntesple@santjust.cat abans de les 12 del migdia de dijous 29 d’abril. Al correu hi ha de figurar el nom de la persona que formula el prec o la pregunta i, si és el cas, el nom del col·lectiu al qual representa. El contingut dels correus seran gestionats per la presidència del ple, seguint el mateix criteri que quan es plantejaven presencialment a la sessió.

El ple es podrà seguir en directe a través del canal de YouTube de l’Ajuntament.