Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

El nou sistema de recollida de residus amb contenidors nous, més grans i accessibles obre el Butlletí de maig de Sant Just

El Butlletí municipal del mes de maig destaca com a tema principal la modificació del contracte de recollida de residus i neteja viària, impulsat pel Govern municipal i aprovat pel ple, que permetrà canviar tots els contenidors del municipi per uns de nous, amb més capacitat, més accessibles i amb pedal d’obertura. Els nous contenidors, que s’instal·laran a finals d’any, donaran resposta a les noves necessitats del servei, motivades per una sèrie de canvis en els hàbits de consum de la ciutadania que obliguen a redissenyar alguns aspectes de la recollida de residus.

Pel que fa l'àmbit de la salut, el Butlletí incorpora dues notícies: un estudi mitjançant enquestes a l’alumnat de 4t d’ESO dels centres públics i concertats de Sant Just, amb l’objectiu d’explorar la percepció de l’estat de salut, els hàbits d’alimentació, la sexualitat, l’estat d’ànim i les relacions interpersonals d’aquest grup d’edat i una entrevista a la nova directora del CAP de Sant Just Desvern, Elvira Zarza Carretero. 

Els ajuts per incentivar el transport públic i la mobilitat sostenible amb dues línies de subvencions per a cobrir les despeses de les targetes de transport per a estudiants, i per a la compra de bicicletes i patinets elèctrics, la contractació de 15 persones en situació d'atur a través de dos plans d'ocupació i les noves promocions d'habitatge públic a Mas Lluí són altres temes destacats del Butlletí de maig. 

Les pàgines centrals de la publicació s’han dedicat a la Policia Local i a explicar el seu model basat en la proximitat amb la ciutadania i la voluntat de servei com a pilars fonamentals del cos. Aquesta nova orientació s’ha posat de manifest especialment durant l’any 2020, marcat per la Covid-19, en què les actuacions de la Policia Local s’han hagut d’adaptar a la nova situació per tal de respondre a les necessitats canviants de l’entorn i de la ciutadania.

L'exposició amb motiu del 70è aniversari de l'Orfeó Enric Morera, i un recull de fotografies dels diferents actes que s'han fet en el marc de Sant Jordi a Sant Just Desvern, també són articles que formen part d'aquest número. 

La Festa de la Pau, el Dia de la Dansa o els Divendres al Parc són algunes de les activitats que s'avancen a l'agenda del mes de maig. 

El Butlletí arribarà aquesta setmana a tots els domicilis i ja es pot consultar a santjust.cat a través d’aquest enllaç.